Sökning: "Svetlana Serikova"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Svetlana Serikova.

  1. 1. Carbon Emissions from Western Siberian Inland Waters

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

    Författare :Svetlana Serikova; Jan Karlsson; Oleg S. Pokrovsky; Hjalmar Laudon; Peter Raymond; [2019]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; carbon; carbon dioxide; methane; carbon emissions; river; lake; inland waters; permafrost; Siberia; Limnology; limnologi;

    Sammanfattning : Inland waters (i.e. rivers, streams, lakes, ponds) emit carbon (C) into the atmosphere. The magnitude of global inland water C emission has been estimated to equal the global ocean C sink, thus making inland waters an important component of the global C cycle. LÄS MER