Sökning: "Niclas Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Niclas Svensson.

 1. 1. Life-Cycle Considerations for Environmental Management of the Swedish Railway Infrastructure

  Författare :Niclas Svensson; Mats Eklund; Tomas Kåberger; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Enviornmental management; railways; life cycle perspective; environmental pressures; material use; Miljöledning; järnvägar; livscykelperspektiv; miljöpåverkan; materialhantering; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : Syftet med den här avhandlingen är att förbättra möjligheter till miljöledning av järnvägens infrastruktur genom att utveckla en metod för att rikta in ansträngningar på att minska miljöpåverkan från infrastrukturens produkter. Metodens används i ett byggprojekt och dess robusthet blir testad. LÄS MER

 2. 2. Scoping environmental pressure from material use for strategic environmental management : case of the Swedish National Rail Authority

  Författare :Niclas Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis aim is to develop an approach for scoping of environmental aspects regarding the material use in a large organisation in order to contribute to a strategic environmental management. The study object is the Swedish National Rail Authority. LÄS MER

 3. 3. Developing strategies for improved economic performance and reduced climate impact of landfill mining in Europe

  Författare :John Laurence Esguerra; Joakim Krook; Niclas Svensson; Steven Van Passel; Anders Damgaard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; waste management; landfill management; resource recovery; sustainability assessment; emerging concept;

  Sammanfattning : Landfill mining refers to the re-circulation of resources from the previously deposited wastes. It is an alternative approach for managing landfills that integrates resource recovery with site remediation. LÄS MER

 4. 4. Economics of Landfill Mining : Usefulness and Validity of Different Assessment Approaches

  Författare :John Laurence Esguerra; Joakim Krook; Niclas Svensson; Steven Van Passel; Miguel Brandao; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Economic assessment; Uncertainty management; Landfill management; Landfill mining;

  Sammanfattning : Landfill mining (LFM) is an alternative strategy to manage landfills that integrates remediation with secondary resource recovery. At present, LFM remains as an emerging concept with a few pilot-scale project implementations, which presents challenges when assessing its economic performance. LÄS MER

 5. 5. Environmental and economic conditions of landfill mining : The development and application of a systems analysis approach

  Författare :Per Frändegård; Joakim Krook; Niclas Svensson; David Laner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Landfill mining is a relatively unproven, still uncertain concept for extracting resources from landfills. Previous studies in the field have mainly focused on solving local environmental problems related to leaching and other landfill management issues, or characterizing the material composition of various landfills. LÄS MER