Sökning: "Biogas"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade ordet Biogas.

 1. 1. Systems Analysis for Eco-Industrial Development : Applied on Cement and Biogas Production Systems

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Roozbeh Feiz; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; industrial ecology; eco-industrial development; multi-criteria analysis; life-cycle assessment; MCA; LCA; uncertainty management; systems analysis; industrial symbiosis; cement; biogas; cement production; biogas solutions;

  Sammanfattning : Our industrial systems are not sustainable—a major challenge which demands several types of responses. Eco-industrial development can be seen as such a response, with the goal to establish industrial systems that are both ecological and economical. Industrial Ecology is another closely related response. LÄS MER

 2. 2. Fuel Cells and Biogas

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Hedström; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; air bleed; biogas; carbon dioxide; carbon monoxide; current distribution; dilution; efficiency; energy conversion; energy systems; experimental; fuel cell; fuel cell systems; PEFC; poisoning; reformate; SOFC; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Chemical energy engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Kemisk energiteknik;

  Sammanfattning : This thesis concerns biogas-operated fuel cells. Fuel cell technology may contribute to more efficient energy use, reduce emissions and also perhaps revolutionize current energy systems. The technology is, however, still immature and has not yet been implemented as dominant in any application or niche market. LÄS MER

 3. 3. Biogas Production from Lignocelluloses Pretreatment, Substrate Characterization, Co-digestion and Economic Evaluation

  Detta är en avhandling från Chalmers Tekniska Högskola

  Författare :Anna Teghammar; Högskolan i Borås.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biogas; lignocellulose; pretreatment; anaerobic digestion; co-digestion; substrate characterization; economic evaluation; Biotechnology; economic evaluation.;

  Sammanfattning : Biogas production from organic materials can be used as a renewable vehicle fuel, provide heat and generate electricity and can thereby reduce the greenhouse gas emissions. This thesis focuses on the biogas production based on lignocelluloses. There is an abundant availability of lignocelluloses, constituting 50% of the total biomass worldwide. LÄS MER

 4. 4. Multiple Imaginaries of the Fossil Fuel Free Future : Biogas and Electricity in Swedish Urban Transport

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Amelia Mutter; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sociotechnical imaginaries; biogas; electric vehicles; obduracy; sociotechnical change; urban transport; sociotekniska föreställningar; biogas; elfordon; tröghet; sociotekniska förändring; stadstrafik;

  Sammanfattning : I kölvattnet av klimatkrisen har det blivit allt tydligare att det fossilbaserade transportsystemet måste genomgå en global omvandling. Många alternativ för förnyelsebara drivmedel har föreslagits, alla omgivna av föreställningar om hur dessa tekniker kommer att bidra till en bättre framtid. LÄS MER

 5. 5. Energy systems studied of biogas Generation aspects of renewable vehicle fuels in the transport system

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Mimmi Magnusson; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Anaerobic digestion; biogas; biomass; energy system; first-generation biofuels; renewable vehicle fuels; second-generation biofuels; supply- and demand-side measures; third-generation biofuels; transport system;

  Sammanfattning : The transport sector is seen as particularly problematic when concerns about climate change and dependency on fossil energy are discussed. Because of this, bioenergy is strongly promoted for use in the transport sector, both on a European level and nationally in Sweden. LÄS MER