Sökning: "UV-B"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet UV-B.

 1. 1. Vitamin B6 as a potential antioxidant : a study emanating from UV-B-stressed plants

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Mikael Ristilä; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Arabidopsis; UV-B irradiation; pyridoxine; vitamin B6; ROS; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : Increased influx of solar UV-B radiation (280-320 nm), due to a decreasing stratospheric ozone layer, impacts severely on plants. Some of the UV-B effects on plants are related to stress induced by produced reactive oxygen species (ROS). Pyridoxine (vitamin B6) has been reported to be a potential quencher of ROS. LÄS MER

 2. 2. Temperature effects on UV-B induced DNA damage and repair in plants and a lichen

  Detta är en avhandling från Markus Paulsson, Sölvegatan 35, SE-223 62 Lund, Sweden

  Författare :Markus Paulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Tobacco Nicotiana tabacum ; Temperature; Subarctic; Plants; Photoreactivation; Photolyase; Lichen; DNA damage; Cyclobutane pyrimidine dimers CPD ; 6-4 Photoproducts; Cladonia arbuscula ssp. mitis; Ultraviolet radiation; UV-B; Vaccinium vitis-idaea; Plant genetics; Växtgenetik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla levande organismer har DNA, och eftersom DNA är livsnödvändigt måste det repareras om det blir skadat. Ultraviolett (UV) strålning från solen är en av de vanligaste orsakerna till att DNA skadas. LÄS MER

 3. 3. The molecular mechanisms behind perception and signal transduction of UV-B irradiation in Arabidopsis thaliana

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Irina Kalbina; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Action spectroscopy; Arabidopsis; gene expression; reverse genetics; signal transduction; UV-B irradiation.; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; Biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Elevation of UV-B radiation (280-315 nm), occurring as a result of depletion of the stratospheric ozone, causes a number of physiological and biochemical changes in plants. Damage to the photosynthetic apparatus (including the bleaching of the pigments which trap the sun's energy), to the processes of cell division and growth regulation, and to the composition and replication of genetic material are just some of these changes. LÄS MER

 4. 4. Development of a UV-B marker in plants

  Detta är en avhandling från Örebro

  Författare :Sanja Farkas; Örebro universitet.; Örebro universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effects of enhanced ultraviolet-B radiation on subarctic ecosystems

  Detta är en avhandling från Plant Ecology, Ecology Building, SE-223 62 Lund

  Författare :Carola Gehrke; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pigmentation; photosynthesis; dark respiration; shoot morphology; shoot growth; phanerogams ; species composition cryptogams; productivity; decomposition; dwarf shrubs; bryophytes; peatland ecosystem; heath ecosystem; UV-B; ozone depletion; Plant ecology; Växtekologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I takt med att den stratosferiska ozonskikten tunnas ut når mera av solens skadliga ultraviolet-B strålning (UV-B, 280 - 320 nm) jordytan. I avhandlingen beskrivs det effekter av ökad UV-B strålning på komponenter (mossor) och processer (nedbrytning av förna, biomassa produktion, arternas samspel) i ekosystem på höga breddgrader. LÄS MER