Sökning: "Sanja Farkas"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Sanja Farkas.

 1. 1. Development of a UV-B marker in plants

  Författare :Sanja Farkas; Åke Strid; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. DNA methylation in the placenta and in cancerwith special reference to folate transporting genes

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

  Författare :Sanja Farkas; Torbjörn Nilsson; Lars Breimer; Warren D. Kruger; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; DNA methylation; CRC; placenta; cervix; leukocytes; T-DMRs; folate; array; expression; Biomedicin; Biomedicine;

  Sammanfattning : DNA methylation is an epigenetic mechanism that regulates the gene transcription. Folate is used in cellular synthesis of methyl groups, nucleic acids and amino acids. In complex diseases like cancer and neural tube defects (NTD), various genetic and epigenetic alterations can be found that disrupt the normal cell function. LÄS MER