Sökning: "ROS"

Visar resultat 1 - 5 av 246 avhandlingar innehållade ordet ROS.

 1. 1. A Detector System for Light–Element Analysis using a Nuclear Microprobe : for Applications in Geoscience

  Författare :Linus Ros; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-05-08]
  Nyckelord :Fysicumarkivet A:2016:Ros;

  Sammanfattning : I detta arbete har två analysmetoder med mycket hög känslighet för att mäta väte och bor utvecklats. Dessa har tillämpats på geologiska material där de kan vara ett verktyg i att svara på frågeställningar gällande b.la. jordskorpans utveckling och flödet av vatten på jorden. LÄS MER

 2. 2. Sigtuna : Staden, kyrkorna och den kyrkliga organisationen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jonas Ros; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Viking Age; Middle Ages; Urbanization; Sigtuna; Uppland; Social structure; Town houses; Urban excavations; Coinage; Christianization; Churches; Ecclesiastical organisation; Parish formation; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This dissertation focuses especially on the late Viking period and the early Middle Ages. Special emphasis is laid on the town of Sigtuna and the three provinces of Tiundaland, Attundaland and Fjädrundaland (the territory now known as Uppland). Excavations in Sigtuna, including my own, were the beginning of the study. LÄS MER

 3. 3. Studies on tripeptidyl peptidase II

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ros-Mari Bålöw; Uppsala universitet.; [1986]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Biophysical controls on CO2 evasion from Arctic inland waters

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Gerard Rocher-Ros; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inland waters; carbon dioxide; organic carbon; inorganic carbon; arctic; CO2 evasion; DOC; DIC; streams; metabolism; oxygen; Limnology; limnologi;

  Sammanfattning : CO2 evasion to the atmosphere from inland waters is a major component of the global carbon (C) cycle. Yet spatial patterns of CO2 evasion and the sources of C that fuel evasion remain poorly understood. LÄS MER

 5. 5. Cholecystectomy : studies on surgical methods, incidence and economy

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Axel Ros; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : After almost a century without change in the surgical care of gallstone disease since the first cholecystectomy in 1882, a profound change in surgical treatment of gallstones has taken place over the last three decades with the introduction of endoscopic sphincterotomy for treatment of bile duct stones (EST), minilaparotomy cholecystectomy (MC), and laparoscopic cholecystectomy (LC). The epidemiology of gallstone surgery has changed since these minimally invasive procedures were introduced. LÄS MER