Sökning: "Éva Hideg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Éva Hideg.

  1. 1. Vitamin B6 as a potential antioxidant : a study emanating from UV-B-stressed plants

    Författare :Mikael Ristilä; Åke Strid; Leif Eriksson; Éva Hideg; Örebro universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Arabidopsis; UV-B irradiation; pyridoxine; vitamin B6; ROS; Chemistry; Kemi; Chemistry; Kemi;

    Sammanfattning : Increased influx of solar UV-B radiation (280-320 nm), due to a decreasing stratospheric ozone layer, impacts severely on plants. Some of the UV-B effects on plants are related to stress induced by produced reactive oxygen species (ROS). Pyridoxine (vitamin B6) has been reported to be a potential quencher of ROS. LÄS MER