Sökning: "Tobias jansson Lic"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tobias jansson Lic.

  1. 1. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap

    Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

    Författare :Tobias Jansson; Karlstads universitet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment practices; tests; knowledge; upper secondary school; frame factors; Bloom s revised taxonomy; bedömning; prov; kunskaper; gymnasielärare; provpraxis; Blooms reviderade taxonomi; ramfaktorer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Civics; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the assessment practices of civics teachers in upper secondary school. The main purpose is to analyze, using Bloom’s revised taxonomy, which kind of knowledge civics teachers test in their written test examinations. The analyses show that they mainly test factual and conceptual knowledge. LÄS MER