Sökning: "gymnasielärare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet gymnasielärare.

 1. 1. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Tobias Jansson; Karlstads universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment practices; tests; knowledge; upper secondary school; frame factors; Bloom s revised taxonomy; bedömning; prov; kunskaper; gymnasielärare; provpraxis; Blooms reviderade taxonomi; ramfaktorer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Civics; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the assessment practices of civics teachers in upper secondary school. The main purpose is to analyze, using Bloom’s revised taxonomy, which kind of knowledge civics teachers test in their written test examinations. The analyses show that they mainly test factual and conceptual knowledge. LÄS MER

 2. 2. Utbildningskontraktets villkor : Utbildningsförlopp på en förändrad gymnasielärarutbildning

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv förlag & tidskrift

  Författare :Magnus Persson; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; educational resources; habitus; higher education; historical sociology; longitudinal qualitative research; teacher education; student selection; upper secondary schoolteacher; gymnasielärare; habitus; historisk sociologi; högre utbildning; longitudinell kvalitativ forskning; lärarutbildning; studentselektion; utbildningsresurser; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : For the last decades the social position of the Swedish upper secondary schoolteacher programme has fallen dramatically in the field of higher education. The once social homogeneity among students has transformed into heterogeneity. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Roger Olsson; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher thinking; social studies; subject conceptions; teaching; internal and external goals; ämnesdidaktik; samhällskunskapslärare; ämnesförståelse; undervisningsämne; nyhetsanvändning; interna och externa mål; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis seeks to contribute knowledge to how professional teachers in social studies express their subject conception, and its relation to the subject manifested in teaching. The data consists of 48 hours of observed teaching and interviews. LÄS MER

 4. 4. Historielärares historier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Mikael Berg; Högskolan Dalarna.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER

 5. 5. Historielärares historier Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mikael Berg; Lars Petterson; Bengt Schüllerqvist; David Ludvigsson; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History; history teaching; history didactics; biography; life history; image; concepts; pedagogical content knowledge; content knowledge; transformation.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; History; Historia;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to analyse history teachers’ understanding of the school subject history. The aim have also been to uncover what factors the history teachers say have affected their understanding of the school subject. LÄS MER