Sökning: "Systemutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 55 avhandlingar innehållade ordet Systemutveckling.

 1. 1. Ett praktikperspektiv på hantering av mjukvarukomponenter

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Amra Halilovic; Högskolan Dalarna.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Informationssystem; systemutveckling; komponentbaserad systemutveckling; komponenthantering; återanvändning; mjukvarukomponenter; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Systemutveckling; Mjukvarukomponenter; Återanvändning; Komponenthantering;

  Sammanfattning : Nyutveckling och förvaltning av ett informationssystem står ständigt inför nya krav och förutsättningar. Utvecklingen skall ske på kortare tid och med ökad produktivitet. LÄS MER

 2. 2. Systemutveckling för riskbaserad tillsyn Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts vid en myndighet som bedriver statlig tillsyn över det svenska järnvägssystemet. När myndigheten beslutade att deras tillsyn skulle vara riskbaserad uppstod behov att se över och eventuellt förändra myndighetens verksamhetsprocesser utifrån ett riskbaserat synsätt. LÄS MER

 3. 3. Designarbetets dolda rationalitet en studie av metodik och praktik inom systemutveckling

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erik Stolterman; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; System design; design theory; rationality; aesthetics method; ideal; competence; computer; information systems; Systemutveckling;

  Sammanfattning : As humans we constantly develop theories and methods in order to change and improve our way of working or to find better ways of conducting design work. This thesis is about this strive.The design process of particular interest in this thesis is system design, in the sense of design of computer applications. LÄS MER

 4. 4. An Integrated System-Level Design for Testability Methodology

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Erik Larsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Data- och systemvetenskap; Digital systems; Test design; System-on-chip; Hardware; Systems design; Testing; Dissertations; Hårdvara; Systemutveckling; Testning; Databehandling Systemutveckling; Systems;

  Sammanfattning : HARDWARE TESTING is commonly used to check whether faults exist in a digital system. Much research has been devoted to the development of advanced hardware testing techniques and methods to support design for testability (DFT). LÄS MER

 5. 5. Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter en taxonomi för metautveckling

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ulf Seigerroth; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science Information technology; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap Informationsteknologi; TECHNOLOGY Information technology Computer science Cognitive science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Kognitionsvetenskap; systemutveckling; taxonomi; metautveckling; hierarkidimension; processdimension; temadimension;

  Sammanfattning : Utveckling av systemutvecklingsverksamheter (metautveckling) är ett komplext fenomen där det finns ett dokumenterat utvecklingsbehov vad gäller förståelse, beskrivningar och guidning relaterat till metautveckling. Som en följd av detta och baserat på ett forskningsintresse har jag sedan 1997 varit aktivt involverad i fyra förändringsprojekt i olika systemutvecklingsverksamheter (Myndigheten, Läkemedelsföretaget, Programvaruföretaget och Konsultföretaget). LÄS MER