Sökning: "German cultural identity"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden German cultural identity.

 1. 1. Shaping the nation with song Johann Friedrich Reichardt and the German cultural identity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University

  Författare :Mårten Nehrfors Hultén; Owe Ander; Johanna Ethnersson Pontara; Mattias Lundberg; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Johann Friedrich Reichardt; nationalism; lied; education; German cultural identity; expressive community; Herder; Rousseau; 18th-century music history; Volkston; Musicology; musikvetenskap;

  Sammanfattning : The primary aim of this dissertation is to study the nationalistic worldview as it emerged in the German lands in the second half of the eighteenth century . The research focuses on how this influenced the artistic practices of Prussian composer, writer and court Kapellmeister Johann Friedrich Reichardt (1752–1814), and likewise how Reichardt’s activities influenced and formed this field. LÄS MER

 2. 2. Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815

  Detta är en avhandling från Institute of Cultural Sciences, Biskopsgatan 7, SE-223 62 Lund, SWEDEN

  Författare :Andreas Önnerfors; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; identification; press history; Freemasonry; educated societies; Tidig modern historia till ca. 1800 ; theories of climate; 18th century; Swedish Pomerania; cultural encounters; German Romanticism; Enlightenment; intellectual history; Modern history up to circa 1800 ;

  Sammanfattning : Between 1648 and 1815, Swedish-Pomerania, at the Baltic shore, belonged to the crown of Sweden. It was both a part of the Holy Roman Empire of German Nation and the Swedish realm. The port town of Stralsund played a key roll in the Swedish economy at the Baltic Sea, whereas the university town of Greifswald was the intellectual centre. LÄS MER

 3. 3. Från Mielke till Merkel. Kontinuitet, brott och förändring i supporterkultur i östra Tyskland

  Detta är en avhandling från Arx förlag

  Författare :Joakim Glaser; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Identity formation; East ern Germany; German re-unification; football; fan culture; power; nation; generation; interviews; participating observation;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka det dialektiska förhållandet mellan å ena sidan identitetsskapande processer kring fotbollsklubbar och å andra sidan samhällsförändringar. Ytterst handlar det sålunda om hur fotbollssupportrars identitetsformeringar påverkats av och påverkat historiska, politiska och sociala förändringar i östra Tyskland mellan 1965 och 2015. LÄS MER

 4. 4. Reproducing Languages, Translating Bodies Approaches to Speech, Translation and Cultural Identity in Early European Sound Film

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anna Sofia Rossholm; Jan Olsson; Thomas Elsaesser; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sound Theory; Translation; Intermediality; Film Speech; European Cinema; Writing in Film; Stardom; Transition to Sound; Film and Theatre; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Film; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Filmvetenskap;

  Sammanfattning : This study discusses and analyses recorded/filmed speech, translation, and cultural identity in film discourses in early European sound film. The purpose is to frame these issues from a number of theoretical perspectives in order to highlight relations between media, speech and translation. The points of departure are 1. LÄS MER

 5. 5. Ur det förflutnas skuggor - historiediskurs och nationalism i Tyskland 1990-2000

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Jan Selling; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; antitotalitarian consent; antisemitism; nationalism; German reunification; normalization; discourse analysis; collective memory; hegemony; antifascism; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The subject of this study is the re-construction of German national identity and nationalist thinking within the framework of the 1990s’ history discourse in relation to the Nazi past and the Holocaust. The empirical focus is on national politics and the press. LÄS MER