Sökning: "släktskap"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet släktskap.

 1. 1. Der rätselhafte Gott : Heimdallr im Licht altnordischer Vorstellungen von Ahnen und Ordnung

  Författare :Sebastian Cöllen; Eva Hellman; Torsten Blomkvist; Britt-Mari Näsström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Old Norse religion; Germanic religion; Rígsþula; Hyndluljóð; Völuspá; Edda; odal; ancestors; social order; mediaeval society; Norway; Iceland; idéologie tripartie; Altnordische religion; germanische religion; Odal; Sippe; Ahnen; soziale Ordnung; mittelalterliche Gesellschaft; Norwegen; Island; fornnordisk religion; germansk religion; släktskap; samhällsordning; medeltiden; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Religionshistoria; History of Religions;

  Sammanfattning : This dissertation aims at a deeper understanding of the character of the Old West Norse god Heimdallr and of his function in the mythological traditions. The need for a new study of this god is indicated by the fact that the more than a century old description of him in the secondary literature as “the enigmatic god” is still standing. LÄS MER

 2. 2. Kärlek i virusets tid : att hantera relationer och hälsa i Zululand

  Författare :Anette Wickström; Bengt Richt; Rebecca Popenoe; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Love; sexuality; health; AIDS; love medicine; virginity testing; colonisation; apartheid; kinship; gender; ethnography; Zuli; South Africa; Kärlek; sexualitet; hälsa; aids; kärleksmediciner; oskuldskontroll; kolonisation; apartheid; släktskap; genus; etnografi; zulu; Sydafrika; Social anthropology; Socialantropologi;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med avhandlingen är att förstå hur människor tänker om och hanterar kärlek, sexualitet och hälsa i sina vardagliga liv på landsbygden i nordöstra KwaZulu Natal i Sydafrika. Målet är att förstå vad kärlek innebär för dem, men också hur större samhälleliga processer påverkar erfarenheter av kärlek, hälsa och relationer. LÄS MER

 3. 3. Multigenerational Processes in Demography

  Författare :Martin Kolk; Gunnar Andersson; Juho Härkönen; Michael Murphy; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; demography; kinship; intergenerational transmission; multigenerational demography; fertility; grandparents; Sweden; distance; cultural evolution; sociologisk demografi; Sociological Demography;

  Sammanfattning : Contemporary social science research has often focused on nuclear family relationships, and has largely neglected kinship and family outside the nuclear household. In this doctoral thesis I explore demographic issues from a multigenerational perspective, using Swedish register data and mathematical modeling. LÄS MER

 4. 4. Molecular Phylogenetics of Mammals

  Författare :Morgan Kullberg; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Genetics; EST; divergence times; phylogenomics; phylogenetic reconstruction; Mammals; Eutheria; cytogenetics; Genetik; cytogenetik;

  Sammanfattning : In this thesis, the phylogenetic relationships of the Mammalia have been studied at various levels. Different sources of genetic information have been evaluated and used as phylogenetic markers. These include the well-known mitochondrial genome, cDNA from housekeeping genes and expressed sequence tags from nuclear genes. LÄS MER

 5. 5. Nye skabelsesberetninger om æg, sæd og embryoner : Et etnografisk studie af skabelser på sædbanker og fertilitetsklinikker

  Författare :Stine Adrian; Nina Lykke; Marit Melhuus; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Gender studies; Assisted reproduction; creation stories; material-discursive relations; agency; emotions; situated knowledges; nature culture; gender; ethnography; performativity; feminist new materialist theory; sexual dimorphism; Genusforskning; Assisterad befruktning; skapelseberättelser; materiellt-diskursiva relationer; agens; känslor; situated knowledges; natur kultur; kön; etnografi; performativitet; feministisk ny materialitesteori; visuella representationer; köns dimorfism;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om användandet av assisterad befruktning i Danmark och Sverige. Teknologierna är intressanta eftersom de skapar möjligheter för barn att födas som annars inte skulle ha blivit till. De utmanar också normerande föreställningar om sexualitet, etnicitet, normalitet, ålder, kön och släktskap. LÄS MER