Sökning: "dispossession"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet dispossession.

 1. 1. Landscapes of Dispossession : The Production of Space in Northern Tanintharyi, Myanmar

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Mads Barbesgaard; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; production of space; Political economy; class differentiation; Political ecology; Agrarian Political Economy; landscape geography; dispossession; Myanmar; Geopolitics; Geoeconomics; Human Geography; Political economic geography; land grabbing; Ocean Grabbing; Green grabbing;

  Sammanfattning : Since 2007, rural areas, particularly across the global south, have been ravaged by what has been dubbed a “global resource rush”. On the heels of this rush, a new wave of dispossession studies across the fields of agrarian political economy, human geography and political ecology is emerging. LÄS MER

 2. 2. Hyenas of the Limpopo The Social Politics of Undocumented Movement Across South Africa’s Border with Zimbabwe

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Xolani Tshabalala; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; undocumented movement; assisted border crossings; illegibility; border practices; informality; social politics; dispossession; cheap labour; Beitbridge; Southern Africa; South Africa; Zimbabwe.; migration; papperslös mobilitet; assisterade gränsovergångar; oläslighet; vardagspolitik; informalitet; fördrivning; billig arbetskraft; Beitbridge; södra Afrika; Sydafrika; Zimbabwe;

  Sammanfattning : An increasing number of people today cross the Beitbridge border of South Africa and Zimbabwe. This comes with a corresponding growth of creative strategies that seek to aid the crossing of those people and goods that may lack the necessary documentation. LÄS MER

 3. 3. For every word has its own shadow: Sunsets, Notes From Underground, Waves

  Detta är en avhandling från Göteborg : ArtMonitor

  Författare :Lisa Tan; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; affect; becoming; Maurice Blanchot; displacement; dispossession; essay film; experimental video; geological time; liminal; Clarice Lispector; materialism; primordial obscurity; provisional; solitude; Susan Sontag; threshold; transformation; translation; video; video installation; Virginia Woolf;

  Sammanfattning : Liminality permeates this doctoral project's questions: how can an experience of the liminal exist as an artwork? What things and experiences can orient us towards affectivity and states of becoming? Lisa Tan relates such concerns to Clarice Lispector whose writing renders becoming(s) visible. Coupled with Maurice Blanchot and his literary discourse on dispossession and the outside (analogous to becoming), Tan's inquiry is critically engaged inside a moving image practice. LÄS MER

 4. 4. Adding Fuel to the Fire : North-South dynamics in the geographies of transport energy: the case of EU biofuels

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :David Harnesk; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-03]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; energy geography; geopolitics; territorialisation; climate change mitigation; transport; biofuels; agrofuels; European Union EU ; certification; sustainability criteria; sustainability science; energi; geografi; geopolitik; territorialisering; klimatomställning; transport; biodrivmedel; biobränsle; Europeiska Unionen; certifiering; hållbarhetskriterier; hållbarhetsvetenskap;

  Sammanfattning : Sedan 2000-talet har den Europeiska Unionen (EU) lanserat biodrivmedel som ett alternativ för att uppnå minskad klimatpåverkan men också landsbygdsutveckling i globala Syd. Den kritiska debatten pekar dock på att biodrivmedel snarare försvårar införandet av mer meningsfulla åtgärder för att minska växthusgasutsläpp från transport; samt att utlovade arbetstillfällen lyser med sin frånvaro, samtidigt som lokalbefolkningens försörjningsmöjligheter ofta begränsas när tillgången till viktiga naturresurser som mark och vatten begränsas eller skärs av. LÄS MER

 5. 5. A QUEST FOR ENVIRONMENTAL SOVEREIGNTY Chicana/o Literary Experiences of Water (Mis)Management and Environmental Degradation in the US Southwest

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :María Isabel Perez-Ramos; KTH.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Environmental humanities; ecocriticism; environmental history; comparative literature; U.S. Southwest; Chicana o; subaltern literature; environmental justice; water; political ecology; postcoloniality; decoloniality.; Miljöhumaniora; ekokritik; miljöhistoria; litteraturhistoria; sydvästra USA; Chicana o; subaltern litteratur; miljörättvisa; vatten; politisk ekologi; postkolonialitet; dekolonialitet.; History of Science; Technology and Environment; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö;

  Sammanfattning : The U.S. Southwest is a semi-arid region affected by numerous environmental problems. Chicana/o communities have been directly affected by such problems, especially ever since the region was annexed from Mexico by the United States in the mid-nineteenth century. LÄS MER