Sökning: "Susanne Syrén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Susanne Syrén.

 1. 1. I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet - en fenomenologisk studie om längvarig psykossjukdom

  Detta är en avhandling från Växjö : Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Susanne Syrén; Växjö universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Långvarig psykossjukdom; vårdvetenskap; fenomemonologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Syren, Susanne (2008). I ett gränsland mellan vanlighet och ovanlighet – En fenomenologisk studie om långvarig psykossjukdom. Avhandling för licentiatexamen.Syftet med denna avhandling är att beskriva hur det är att leva med långvarig psykossjukdom och hur det är att leva som närstående till en person med sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Det outsagda och ohörsammade lidandet Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom och deras närstående

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Dissertation

  Författare :Susanne Syrén; Linnéuniversitetet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Long term psychotic illness; family perspective; reflective lifeworld research; existential suffering and existential care.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Caring Science;

  Sammanfattning : Syrén, Susanne (2010). Det outsagda och ohörsammade lidandet. Tillvaron för personer med långvarig psykossjukdom och deras närstående (Being in the world with long term psychotic illness – the unspoken and unheard suffering), Linnaeus University Dissertations No 6/2010. ISBN: 978-91-86491-07-9. LÄS MER