Sökning: "Socialtjänstlag"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Socialtjänstlag.

 1. 1. Påtvingad avflyttning från bostad : En rättssociologisk studie av socialtjänstens roll i teori och praktik

  Författare :Pia Kjellbom; Anna Hollander; Katarina Alexius; Gustav Svensson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Services Act; Rental Act; social work; financial assistance; eviction; move-out; rent arrear; discretion; decision-making; socialtjänst; socialt arbete; socialtjänstlag; ekonomiskt bistånd; vräkning; påtvingad avflyttning; diskretion; skön; hyresskuld; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The aim of the study was to analyse what the law is in social services work with people at risk of a forced move-out from a rented apartment. When processing an application for financial aid when a client is at risk of a forced move-out from a home, a discretionary interpretation of the criteria in the Social Services Act is assumed. LÄS MER

 2. 2. Att fördela bistånd : Om handläggningsprocessen inom äldreomsorgen

  Författare :Margareta Lindelöf; Eva Rönnbäck; Lennart Nygren; Urban Karlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social service; Socialt arbete; Äldreomsorg; Socialtjänstlag; Handläggning; Behovsbedömning; Rättssäkerhet; Gräsrotsbyråkrat; Handlingsutrymme; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to illustrate the manner in which assistance is distributed to the elderly according to the social services law in Sweden. It will focus on the processing officers/"street-level bureaucrats" who have been assigned, based on their profession, the task of assessing and deciding about the distributing of assistance. LÄS MER

 3. 3. I det sociala medborgarskapets skugga : rätten till socialbidrag under 1980- och 1990-talen

  Författare :Håkan Johansson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; social policy; social assistance; selectivism; universalism; social citizenship; social rights; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Universalism, social rights and social citizenship are often considered as key concepts to describe the Swedish welfare state. However, in the beginning of the 1990s, the Swedish welfare state experienced a severe economic recession. LÄS MER