Sökning: "SALE"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade ordet SALE.

 1. 1. Temporomandibular joint sequelae after whiplash trauma. Long-term, prospective, controlled study

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Hanna Salé; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Whiplash trauma; Magnetic resonance imaging; temporomandibular joint;

  Sammanfattning : Whiplash-related injuries and manifestations, typically neck pain, following car collisions are known to potentially disable individuals with a high and increasing cost to society. There is limited knowledge regarding the temporomandibular joint (TMJ) sequelae following whiplash trauma. LÄS MER

 2. 2. Legitimacy for Sale Constructing a Market for PR Consultancy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tyllström; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PR consultancy; Legitimization; Legitimation; Social Construction of Markets; Public Opinion; Organization Theory; Market Categorization; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Categories are semantic objects that create order in markets. By categorization, market actors and products become comparable and understandable to various audiences. LÄS MER

 3. 3. Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Adriana Krzymowska; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; income tax; divestment; disposal; capital gain; capital loss; taxable event; gift; sale; exchange; financial instruments; property; avyttring; inkomstskatt; överlåtelse; försäljning; byte; gåva; kapitalvinst; kapitalförlust; realisation; omvandling; förändring; aktier; fastigheter; bostadsrätter; finansiella instrument; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : Capital gains and losses are taxed under the Income Tax Act (ITA) and occur when an asset is divested. The concept of divestment, which is regulated in §§ 3-10 in chapter 44 of the ITA, creates the scope of taxable events. LÄS MER

 4. 4. Marknadens väv : Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning 1850-75

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pernilla Jonsson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Textile; cotton; market; distribution; marketing channels; sale-practices; advertising; Sweden; 19th century; industrialisation; Ekonomisk historia; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects Economic history; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Ekonomisk historia; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : The breakthrough for mechanized weaving in Sweden occured during the 1850's. Rapidly increasing quantities of cotton-textiles had to reach customers in a country with a scattered population and substansial social and economic differences between various parts of the country. LÄS MER

 5. 5. Energy, Transportation and Urban Environment in Africa: The case of Rabat-Sale, Morocco

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Mohammed Belhaj; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER