Sökning: "gåva"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade ordet gåva.

 1. 1. Gåva och själ : epitafiemåleriet under stormaktstiden

  Författare :Peter Gillgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5 300 år sedan

  Författare :Kristina Jennbert; Arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; utbyte; innovation; neolitisering; tradition; ertböllekultur; Mauss; odling; trattbägarkultur; djurhållning; reciprocitet; gåva;

  Sammanfattning : The main issues discussed in this dissertation are the questions how and why farming and animal husbandry were introduced in southern Scandinavia. The Löddesborg site by the Öresund coast supplied most of the basic materials used in the analysis. LÄS MER

 3. 3. Skattepliktiga överlåtelser i inkomstslaget kapital

  Författare :Adriana Krzymowska; Peter Melz; Christer Silfverberg; Peter Nilsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; income tax; divestment; disposal; capital gain; capital loss; taxable event; gift; sale; exchange; financial instruments; property; avyttring; inkomstskatt; överlåtelse; försäljning; byte; gåva; kapitalvinst; kapitalförlust; realisation; omvandling; förändring; aktier; fastigheter; bostadsrätter; finansiella instrument; Financial Law; finansrätt;

  Sammanfattning : Capital gains and losses are taxed under the Income Tax Act (ITA) and occur when an asset is divested. The concept of divestment, which is regulated in §§ 3-10 in chapter 44 of the ITA, creates the scope of taxable events. LÄS MER

 4. 4. Från kombifeminism till rörelse : Kvinnlig serbisk organisering i förändring

  Författare :Sanja Obrenovic Johansson; Ali Hajighasemi; Eva Schmitz; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Women’s organizations; aid; domestic donors; Kvinna till Kvinna; Sida; gift; reciprocity; power; dependency; trust; mistrust; Belgrade; Stockholm; Kvinnoorganisationer; bistånd; gåva; reciprocitet; makt; tillit; misstro; sociala rörelser; kollektiv identitet; Belgrad; Stockholm; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study is about seven women’s organizations in Belgrade, Serbia and their relations to domestic and international donors during the period 2003-2006. My main research questions focus on their choices of either domestic or international cooperation partners. LÄS MER

 5. 5. Guds ord som krav eller gåva : en explorativ religionspsykologisk undersökning av upplevelsen av predikan som lag och evangelium

  Författare :Gunnar Sundin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER