Sökning: "Gunilla Melltorp"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Gunilla Melltorp.

  1. 1. Forgoing life-sustaining treatment in intensive care units. Practice, attitudes and ethics

    Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

    Författare :Gunilla Melltorp; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; decision making; attitudes; guidelines; Intensive care units; interview; life-sustaining treatment; surveys; valur premises; medical training; withdraw; General practice; withhold; Allmän medicinsk utövning; medicinsk utbildning;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Att avstå från och att avbryta livsuppehållande behandlingar på intensivvårdsavdelningar. I mitten på 1980-talet träffade jag en 16-årig flicka, som jag kallar för Annie, som patient på en intensivvårdsavdelning. Annie var förlamad på grund av en förlossningsskada. LÄS MER