Sökning: "Social structure"

Visar resultat 1 - 5 av 1475 avhandlingar innehållade orden Social structure.

 1. 1. Managing social work Organisational conditions and everyday work for managers in the Swedish social services

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of social work, Stockholm University

  Författare :Emelie Shanks; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; managers; social work management; social work administration; social work leadership; human service management; managerialism; marketisation; New Public Management; organisational conditions; social services; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The personal social services in Sweden have undergone major changes during recent decades, partly due to the reforms caused by the influence of New Public Management (NPM) and partly due to the trend towards greater specialisation. These changes have had consequences for both social work management and for social work practice. LÄS MER

 2. 2. How Personal Networks Shape Business : : An Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER

 3. 3. Tankefigurer i socialt arbete : Operationalisering och reflektion

  Detta är en avhandling från Socialhögskolan, Lunds universitet

  Författare :Immanuel Steen; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Case-study; Discourse; Narrative; Implementation; Actor-in-Structure; Social Change; Social changes; Social Work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The dissertation is a case study, the topic of which was a participant-oriented research project in which a development programme for support to parents and care of young people was to be implemented in the organization and the concrete social work was developed and changed through researcher-supported intervention. The project was part of a large-scale effort for change and development carried out by the Norrköping social services administration. LÄS MER

 4. 4. Från Jernverk till Hjärnverk. Ungdomstidens omvandling i Ronneby under tre generationer

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Magnus Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; David Riesman; Margaret Mead; social bonds; structure; character; cultural transformation; patterns of culture; youth; social change; life-history; Sociologi; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avsikten med denna avhandling är att utveckla en teori om de försvårade villkor som män ur arbetarklassen och den lägre medelklassen upplevt i Ronneby sedan början av 1900-talet; om hur traditionen att snabbt komma ut i arbetslivet — som bland män i Ronneby i det närmaste har varit likvärdigt med att bli vuxen — ersatts av ett behov att senarelägga vuxenblivandet. Bakgrunden är att bolag som Kockums och LM Ericsson —som dittills stått för att arbeten kunnat gå i arv från far till son — ersatts av spjutspetsföretag inom IT- branschen och en lokal högskola, specialiserad på utbildningar i programutveckling. LÄS MER

 5. 5. Ny situation - ny organisation. Gatutidningen Situation Sthlm 1995-2000

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Jan Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; resource dependence; mimicry; homelessness; social change; resource mobilization; voluntary sector; NGO; adaptive forms; help-to-self-help; new organizations; neocorporatism; institutional isomorphism; emulation; street paper; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I tider av samhällsförändringar uppträder nya organisationer. De är beroende av att mobilisera resurser från en omgivning som präglas av en gammal ordning. De måste då anpassa sig för att överleva. I denna process är härmandet en central mekanism. LÄS MER