Sökning: "Anne Lillvist"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Anne Lillvist.

 1. 1. The applicability of a functional approach to social competence in preschool children in need of special support

  Författare :Anne Lillvist; Håkan Stattin; Mats Granlund; Anette Sandberg; Mikael Heimann; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Children in need of special support; disability; functional approach; preschool; systems theory; Psychology; Psykologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis, with four empirical studies, was to test the applicability of a functional approach in investigating social competence of children in need of special support within the preschool context. The main theoretical framework was systems theory. LÄS MER

 2. 2. Socialt lärande - arbetet i fritidshemmet

  Författare :Kristina Jonsson; Anette Sandberg; Anne Lillvist; Björn Haglund; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fritidshem; fritidshemspersonal; personalens perspektiv; socialt lärande; bioekologisk systemteori; gruppintervju; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute with knowledge about the leisure time centre staff’s perspectives on their work, specifically focusing on pupils’ social learning. The interest is directed at the Swedish leisure time centre for the public school’s early years. Two research questions were used to reach the aim. LÄS MER

 3. 3. Socialt lärande i fritidshemmet : En intervjustudie med fritidshemspersonal och fritidshemsrektorer

  Författare :Kristina Jonsson; Anette Sandberg; Anne Lillvist; Martina Norling; Jan Gustafsson-Nyckel; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fritidshem; socialt lärande; fritidshemspersonal; rektorer; Bronfenbrenner; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to investigate social learning in the Swedish school-age educare (SAEC), based on the descriptions of the SAEC staff and SAEC principals. The results are based on two sub-studies. Sub-study 1 was conducted with SAEC staff, with a total of 21 persons divided into four groups. LÄS MER

 4. 4. Två lärarkategoriers arbete med sociala relationer i övergången från förskoleklass till årskurs 1

  Författare :Pernilla Kallberg; Gunilla Sandberg; Anders Garpelin; Anne Lillvist; Inge Johansson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social relationships; transitions; didactic; collaboration; starting school; social representations; sociala relationer; övergångar; didaktik; samverkan; skolstart; sociala representationer; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker två lärarkategoriers, i studien benämnda som förskoleklass-lärare och grundskol-lärares, allmändidaktiska arbete med sociala relationer i övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är ett relationellt arbete som sker över tid och handlar om att samordna vuxnas och barns handlingar och uppfattningar i en utbildningsmiljö. LÄS MER

 5. 5. A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives

  Författare :Johanna Norderyd; Mats Granlund; Gunilla Klingberg; Anne Lillvist; Richard Wedbury; Jönköping University; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; disabilities; oral health; dental care; functioning; ICF; dental general anaesthesia;

  Sammanfattning : Introduction: Maintaining good oral health may be more important for children with disabilities than others, since problems with oral health may increase the impact of a disability, or the medical condition may increase the risk for poor oral health. In addition, the risk for oral health problems may be influenced by the functioning of the child. LÄS MER