Sökning: "tacit knowing"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden tacit knowing.

 1. 1. The structure of knowing Existential trust as an epistemological category

  Författare :Hildur Kalman; Martin Edman; Ulla M. Holm; Ingvar Johansson; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; lived body; knowing; existential trust; tacit knowing; Pkolanyi; subsidiary awareness; experience; gender; epistemology; from-to structure; agency;

  Sammanfattning : This thesis investigates the structure of knowing, and it argues that existential trust is an epistemological category.The aim of the dissertation is to develop a view according to which all human activity is seen as an activity of a lived body, and in which the understanding of the structure of such activity is regarded as central for the solution even of epistemological problems. LÄS MER

 2. 2. Ways of knowing in ways of moving A study of the meaning of capability to move

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm Univeristy

  Författare :Gunn Nyberg; Håkan Larsson; Ingrid Carlgren; David Kirk; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Physical Education; capability to move; ways of knowing; knowing how; tacit knowing; Ryle; Polanyi; Schön; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis has been to investigate the meaning of the capability to move in order to identify and describe this capability from the perspective of the one who moves in relation to specific movements. It has been my ambition to develop ways to explicate, and thereby open up for discussion, what might form an educational goal in the context of movements and movement activities in the school subject of physical education and health (PEH). LÄS MER

 3. 3. Ways of knowing in ways of moving A study of the meaning of capability to move

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm Univeristy

  Författare :Gunn Nyberg; Håkan Larsson; Ingrid Carlgren; David Kirk; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical Education; capability to move; ways of knowing; knowing how; tacit knowing; Ryle; Polanyi; Schön; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis has been to investigate the meaning of the capability to move in order to identify and describe this capability from the perspective of the one who moves in relation to specific movements. It has been my ambition to develop ways to explicate, and thereby open up for discussion, what might form an educational goal in the context of movements and movement activities in the school subject of physical education and health (PEH). LÄS MER

 4. 4. Såga rakt och tillverka uttryck En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholm University

  Författare :Jenny Frohagen; Ingrid Professor; Ingvild Førsteamanuensis; Marléne Johansson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sloyd Education; Craft Knowing; Craft literacy; Sloyd literacy; Knowing-in-action; Tacit Knowing; Learning Study; Phenomenographic Analysis; Slöjd; Slöjdundervisning; Hantverkskunnande; slöjdlitteracitet; praktisk kunskap; manuell bildning; tyst kunskap; learning study; fenomenografisk analys; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Sloyd is related to craft knowing, making traditions and materiality. The meaning of knowing in sloyd is vaguely articulated and thereby can be interpreted by teachers in different ways. This study aims at contributing to an articulation of craft knowing within sloyd education. LÄS MER

 5. 5. Att kunna lyssna med kroppen En studie av gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program, inriktning teater

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Pernilla Ahlstrand; Ingrid Carlgren; Eva Österlind; Bjørn Rasmussen; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theatre education; knowledge; knowing; didactics; tacit knowledge; learning study; upper secondary school; teacher professionalization; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : Theatre has been a school subject in the Swedish upper secondary school's national arts program since 1992 and has its own syllabus and grading criteria. The National Curriculum in theatre emphasises the development of performative capability, which is the focus of this dissertation. LÄS MER