Sökning: "Paula Mulinari"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Paula Mulinari.

 1. 1. Maktens fantasier och servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö

  Författare :Paula Mulinari; Agneta Stark; Kirsti Niskanen; Woukko Knocke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service work; work; inequality; intersectionality; labour process; gender; racialization; class; hotel and restaurant branch; Servicearbete; arbete; ojämlikhet; intersektionalitet; arbetsprocess; kön; genus; rasifering; etnicitet; klass; hotell- och restaurangbranschen; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas relationen mellan lönearbete och ojämlikhet inom servicearbete ur ett feministiskt perspektiv. Teoretiskt förenar avhandlingen ett arbetsprocess- och ett intersektionellt perspektiv med syfte att fånga variationen och mångfalden i de maktrelationer som formar servicearbete. LÄS MER

 2. 2. Borders crossing bodies : The stories of eight youth with experience of migrating

  Författare :Pouran Djampour; Carin Cuadra; Philip Lalander; Paula Mulinari; Bridget Anderson; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; borders; sites of control; being stopped; love; intimacy; hope; futurity; resistance; political subjectivity;

  Sammanfattning : In public discourse on migration, people who migrate are often portrayed as deviating from the rest of the population. This is especially true for the group categorised as ‘unaccompanied’ children who are portrayed as homogeneous and not seldom with a common history. LÄS MER

 3. 3. Handslaget : att organisera tystnad : en fallstudie om pragmatisk särbehandling i arbetslivet

  Författare :Anneli Matsson; Marcus Herz; Paula Mulinari; Tommy Jensen; Malmö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pragmatisk särbehandling; ostracism; organisatorisk arbetsmiljö; organisationspolitik; socialpolitik.;

  Sammanfattning : Det finns ett påtagligt behov att synliggöra problemet med särbehandling i arbetslivet som ett socialpolitiskt problem. Social utsatthet i arbetslivet har ökat och särbehandling är ett rättsligt reglerat fenomen. LÄS MER