Sökning: "Agneta Stark"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Agneta Stark.

 1. 1. Social redovisning

  Författare :Jan-Erik Gröjer; Agneta Stark; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social accounting; Social redovisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Maktens fantasier och servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö

  Författare :Paula Mulinari; Agneta Stark; Kirsti Niskanen; Woukko Knocke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service work; work; inequality; intersectionality; labour process; gender; racialization; class; hotel and restaurant branch; Servicearbete; arbete; ojämlikhet; intersektionalitet; arbetsprocess; kön; genus; rasifering; etnicitet; klass; hotell- och restaurangbranschen; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas relationen mellan lönearbete och ojämlikhet inom servicearbete ur ett feministiskt perspektiv. Teoretiskt förenar avhandlingen ett arbetsprocess- och ett intersektionellt perspektiv med syfte att fånga variationen och mångfalden i de maktrelationer som formar servicearbete. LÄS MER

 3. 3. Strategic alliances and trust processes - a study of strategic collaborations between high-technology companies

  Författare :Agneta Planander; Institutionen för tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management of enterprises; dynamic processes; employees; contradictions; Strategic alliances; trust; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop an increased understanding of strategic alliance processes. A specific aim has been to explore the trust processes involved, and to better understand the dynamics of the strategic alliance processes. LÄS MER

 4. 4. Trygghet i skärgårdsmiljö : En studie om rädsla för brott i Åboland

  Författare :Agneta Mallén; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Criminology; Åboland; Victimisation; Trust; Stranger; Social control; Shaming; Safety; Rural; Risk; Police; Moral minimalism; Gossip; Gemeinschaft; Gated community; Fear of crime; Established and outsiders; Drink driving; Archipelago; Community; Sociology; Åboland; Risk; Kriminologi; Sociologi;

  Sammanfattning : This study examines safety and fear of crime in Åboland, a predominantly rural area in southwestern Finland. It also examines crime and criminals in the area, as well as the distinctive social control that characterises Åboland's eight municipalities. LÄS MER

 5. 5. Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans

  Författare :Monica Larsson; Kerstin Svensson; Agneta Franssén; Rafael Lindqvist; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personlig assistans; norm; rättighet; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : This thesis examines in what way a legal and a personal right can be realized regarding Personal Assistance to people with severe impairments. Personal Assistance was introduced in 1994 as part of Act concerning Support and Service for Persons with Certain functional Impairments (abbreviated LSS after the Swedish title of the Act). LÄS MER