Sökning: "control synthesis"

Visar resultat 1 - 5 av 453 avhandlingar innehållade orden control synthesis.

 1. 1. Control of Systems with Limited Capacity

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Stefan Solyom; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; voltage collapse; power systems; anti-windup; piecewise linear systems; synthesis; ABS; PID control; LMI; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla regler system kan betraktas som system med begränsad kapacitet. Detta arbetet består av fyra delar. Den första delen betraktar reglering av låsningsfria bromsar (ABS). Den andra delen betraktar en tuning metod för PID regulatorer. LÄS MER

 2. 2. Gradient Methods for Large-Scale and Distributed Linear Quadratic Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Karl Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Large-Scale Control; Distributed Control; Linear Quadratic Gaussian Control; Gradient method; Controller Synthesis;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Undetermined I den här populärvetenskapliga sammanfattningen berörs avhandlingen Gradient Methods for Large-Scale and Distributed Linear Quadratic Control. Hur kan jetflygplan hålla sig i luften? Hur kan en Segway balansera en människa? Dessa frågor och många fler kan besvaras med hjälp av reglerteknik. LÄS MER

 3. 3. Feeding Strategies Based on Probing Control for E. coli and V. cholerae Cultivations

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Lena de Maré; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Automation; Temperature; Mid-ranging control; Amino acid; Complex media; Fed-batch bioreactors; Probing control; Biotechnology; Bioteknik; Parameter estimation; Feeding strategies;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Många olika proteiner kan produceras med hjälp av rekombinanta DNA tekniker. Ofta sätts vektorn som kodar för det rekombinanta proteinet in i bakterien E. coli, då den är välkänd. Det är viktigt att producera mycket celler för att uppnå hög produktivitet. LÄS MER

 4. 4. Synthesis of a Model-based Tire Slip Controller

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Stefan Solyom; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LMI; synthesis; hybrid; piecewise linear; ABS; PID;

  Sammanfattning : The Anti-lock Braking System (ABS) is an important component of a complex steering system for the modern car. In the latest generation of brake-by-wire systems, the performance requirements on the ABS have changed. The controllers have to be able to maintain a specified tire slip for each wheel during braking. LÄS MER

 5. 5. On H-infinity Control and Large-Scale Systems

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Carolina Bergeling; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; H-infinity Control; Decentralized Control; Large-Scale Systems; Infinite-Dimensional Systems;

  Sammanfattning : In this thesis, a class of linear time-invariant systems is identified for which a particular type of H-infinity optimal control problem can be solved explicitly. It follows that the synthesized controller can be given on a simple explicit form. LÄS MER