Sökning: "arbetsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet arbetsprocess.

 1. 1. Maktens fantasier och servicearbetets praktik : arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö

  Författare :Paula Mulinari; Agneta Stark; Kirsti Niskanen; Woukko Knocke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Service work; work; inequality; intersectionality; labour process; gender; racialization; class; hotel and restaurant branch; Servicearbete; arbete; ojämlikhet; intersektionalitet; arbetsprocess; kön; genus; rasifering; etnicitet; klass; hotell- och restaurangbranschen; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : I denna studie utforskas relationen mellan lönearbete och ojämlikhet inom servicearbete ur ett feministiskt perspektiv. Teoretiskt förenar avhandlingen ett arbetsprocess- och ett intersektionellt perspektiv med syfte att fånga variationen och mångfalden i de maktrelationer som formar servicearbete. LÄS MER

 2. 2. Gilla oss! : En studie av fyra svenska medieföretags arbete med sociala medier

  Författare :Jonas Appelberg; Lars Nord; Lars Palm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social media; journalism; work process; participatory culture; digitalization; Sociala medier; journalistik; arbetsprocess; deltagarkultur; digitalisering;

  Sammanfattning : This dissertation contains an exploratory study of how four Swedish media companies has decided to use social media in their daily work, and also how they in fact use them. What are the goals with implementing social media, how do they differ between different companies and do the goals transfer into the newsrooms?The four companies studied are Sveriges Radio, Aftonbladet, Dalarnas Tidningar and Gotlands Media. LÄS MER

 3. 3. Sagan om Unga Teatern i Malmö 1970-92

  Författare :Gudrun Milekic; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Teatervetenskap; Dramatic art; Rhizomatic structure; Avantgardism; Post-modern Theatre; Modern English Drama; Theatrical Transformation; Bruno Bettelheim; Myths and Fairy Tales; Young Peoples Theatre; Children s Theatre; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : This dissertation investigates whether Unga Teatern, a theatre group for children and youth at Malmö City Theatre, had an aesthetic profile of its own. It focuses on three sections: the theme of fairy tales and myths under the artistic direction of Ronnie Hallgren (19977-83), his staging of English plays (1982 -84) and the avantgarde production for children and youth under the direction of Karin Parrot (1990-92). LÄS MER

 4. 4. Movere - Att sätta kunskap i rörelse : en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

  Författare :Lisa Öhman-Gullberg; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bildpedagogik; film; genus; multimodalitet; visuell kultur; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Två klassers ämnesintegrerade verksamhet i bild och samhällskunskap i grundskolans år 6 studeras. Arbetet genomfördes under valrörelsen hösten 2003 inför Sveriges folkomröstning om EMU. LÄS MER

 5. 5. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER