Physical activity and myocardial infarction : Epidemiological studies on the association between various types of physical activity and the risk of myocardial infarction, including certain aspects of methodology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.