Sökning: "Mikael Segolsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Mikael Segolsson.

 1. 1. Lärandets hermeneutik Tolkningens och dialogens betydelse för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

  Författare :Mikael Segolsson; Högskolan i Jönköping.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Hermeneutik; bildning; utbildning; lärande; kunskap; tolkning; dialog; digitaliserad tillvaro; skola.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : En viktig uppgift inom utbildningsvetenskaplig forskning är att bidra till en kritisk diskussion av skolsystemets processer och dess grundläggande pedagogiska begrepp. Avhandlingens syfte är att i denna diskussion fokusera lärandebegreppet och med bildningstanken som utgångspunkt bilda kunskap om hur vi kan förstå tolkningens och dialogens betydelse för lärandebegreppet. LÄS MER

 2. 2. Programmeringens intentionala objekt Nio elevers uppfattningar av programmering

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Mikael Segolsson; Karlstads universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Information Systems; Informatik; Programmering; lärande; Livsvärldsfenomenologi; fenomenografi; Applied Pedagogy; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : I dagens postmoderna samhälle är väsentliga delar i vårt arbete relaterade till datorer i någon form. Robotiseringen inom industrin utgör ett exempel på hur det mänskliga arbetet förskjutits från det konkret fysiska till att bestå av programmering och övervakning av produktionsprocesser. LÄS MER