Sökning: "global ethics"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden global ethics.

 1. 1. Globalization, Justice, and Communication A Critical Study of Global Ethics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jenny Ehnberg; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; globalization; ethical theory; normative ethics; human rights; global justice; discourse ethics; universalism; contextualism; moral pluralism; communication; capabilities approach; M.C Nussbaum; S. Benhabib; D. Hollenbach; W. Schweiker; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to seek to an answer to the question of what constitutes a tenable model for global ethics. This is done in part by a critical engagement with four different models of global ethics; two proposals from political philosophy and two contributions from theological ethics. LÄS MER

 2. 2. En moral för hela världen? : en analys av Hans Küngs Projekt Weltethos

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Dan-Erik Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; ethics; Systematic philosophy; Religion och teologi; Religious Studies and Theology; ?Cartesian anxiety?.; The Clash of Civilizations; International Relations; Thick and Thin; Liberals and Communitarians; Theology of Religions; Universal Morality; Global Ethics; Projekt Weltethos; Hans Küng; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen analyserar den schweiziske teologen Hans Küng och hans arbete med att utforma en universell moral. Enligt Küng kan världsreligionerna ligga till grund för en moral som kan sträcka sig över alla ideologiska, kulturella och religiösa gränser. LÄS MER

 3. 3. ETHICS AND PUBLIC HEALTH INTERVENTIONS

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Ingela Krantz; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Herpes virus type 2; prostate cancer; measles; evidence-based medicine; casuistry; virtues; principlism; values; ethics; vaccination; Public health; screening; postpartum depression.;

  Sammanfattning : Programmatic vaccination and screening are the reasons for this thesis. The practice of public health incorporating medicine’s cognitive contents along with contributions from other fields of human activities is basically a moral enterprise. LÄS MER

 4. 4. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

  Detta är en avhandling från A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

  Författare :Maria Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; dialogue; General; reconciliation; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Northern Ireland; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Theology; Teologi; peace building; conflict resolution; justice; ecumenism; forgiveness; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på frågan om försoning och (sökandet efter) värdegemenskap. Värden sätts in i ett större sammanhang, i ett så kallat "moraliskt landskap". LÄS MER

 5. 5. In-Between: Contemporary Art in Australia. Cross-culture, Contemporaneity, Globalization

  Detta är en avhandling från A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

  Författare :Beatrice Persson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; contemporary art; Australian art; Aboriginal art; cross-culture; contemporaneity; globalization; postcolonialism; diaspora; cultural semiotics; Emily Kame Kngwarreye; Fiona Foley; Ricky Swallow; John Young;

  Sammanfattning : This study emerges from the question: what is contemporary art, and mainly what criteria constitute contemporary art in a globalized art world in general? Thus, the focus of this dissertation is on the postcolonial context of Australia and the fact that the contemporary art scene in Australia is divided into Australian and Aboriginal art respectively. This is a division originating from the colonization of Australia that began in the 1770’s, resulting in an Australian art descending from a Western art practice, where there is further focus on two categories within this art. LÄS MER