Sökning: "Lipider"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade ordet Lipider.

 1. 1. Digestion and absorption of galactolipids

  Detta är en avhandling från Inst of Medicine, University Hospital of Lund, S-221 85 Lund

  Författare :Lena Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; Pancreatic lipase related proteins.; Pancreatic lipase; Monogalactosyldiglyceride; Lipolytic enzymes; Galactolipids; Essential fatty acids; Digestion; Digalactosyldiglyceride; Colipase; Chylomicron; Bile salt stimulated lipase; Carboxyl ester lipase; Gastroenterologi; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Lipids; steroids; membranes; Lipider; steroider; mebran;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish TARMENS UPPTAG AV GALAKTOLIPIDER Världens vanligaste fettmolekyler Inuti cellerna hos alla växter finns en komponent som kallas kloroplast. I kloroplasten sker den livsviktiga fotosyntesen där energi från solljuset omvandlar koldioxid och vatten till socker och syre. LÄS MER

 2. 2. Metabolism of coenzyme Q & regulation of its biosynthesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus Bentinger; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lipider;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Membrane protein proteomics - Novel method for membrane protein identification and quantification

  Detta är en avhandling från Department of Immunotechnology, Lund University

  Författare :Maria Bentz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biokemisk teknik; mebran; steroider; Lipider; membranes; steroids; Lipids; enzymologi; Proteiner; Membrane proteins; Proteomics; Proteinase K; N-terminal labelling; Relative Quantitation; Database search; Cancer; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; enzymology; Proteins; Biochemical technology;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Membranproteiner är tämligen svåra att digerera med enzym som trypsin. Mindre specifika enzym såsom elastase och pepsin har dock visat sig mer effektiva. LÄS MER

 4. 4. The plant respiratory chain: Redox responses and catalytic definition of alternative pathways

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Cell and Organism Biology Sölvegatan 35B SE-223 62 Lund

  Författare :Daniela Geisler; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; enzymology; Proteins; Kärlväxters fysiologi; Physiology of vascular plants; Växtekologi; Plant ecology; Växtbiokemi; Plant biochemistry; respiratory chain; plant mitochondria; nitrogen; NADPH dehydrogenase; NADH dehydrogenase; alternative oxidase; calcium; Proteiner; enzymologi; Bioenergetics; Bioenergetik; Lipids; steroids; membranes; Lipider; steroider; mebran;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Växternas respirationskedja innehåller protonpumpande enzymer, som konserverar energi i form av en protongradient, samt alternativa icke-protonpumpande enzymer. I det mitokondriella innermembranet finns ett protonpumpande NADH dehydrogenas, komplex I, och alternativa typ II NAD(P)H dehydrogenaser som kan oxidera NADH och NADPH från matrixen eller cytosolen. LÄS MER

 5. 5. Applications of chemometrics in the analysis and characterization of lipids

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Peter Kaufmann; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Lipids; analysis; Lipider;

  Sammanfattning : .... LÄS MER