Sökning: "tecken"

Visar resultat 1 - 5 av 319 avhandlingar innehållade ordet tecken.

 1. 1. Tecken av betydelse En studie av dialog i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt NO-klassrum

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

  Författare :Camilla Lindahl; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Science education; multilingualism; sign language; multimodality; social semiotics; dialogic teaching; translanguaging; scaffolding; Naturvetenskapsämnenas didaktik; flerspråkighet; teckenspråk; multimodalitet; socialsemiotik; dialogisk undervisning; translanguaging; stöttning; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : Ett gemensamt meningsskapande i skolans naturvetenskapliga klassrum förutsätter en interaktion som i allt högre grad kommer att präglas av ett naturvetenskapligt språkbruk. Utvecklingen av ett naturvetenskapligt ämnesspråk innebär ofta en stor utmaning för flerspråkiga elever som lär sig naturvetenskap på sitt andraspråk och vars behov av stöttning därför är särskilt stort. LÄS MER

 2. 2. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Fred Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar konstnären Elis Erikssons liv och verk ur ett semiotiskt perspektiv. Den semiotiska teori som appliceras i avhandlingen ska ses som en kultursemiotisk eller sociosemiotisk teori. LÄS MER

 3. 3. Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket

  Detta är en avhandling från Akademitryck AB, Edsbruk

  Författare :Lars Wallin; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; klassifikator; agentiv; teckenspråk; swedish sign language; classifier; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Sign language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Teckenspråk;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Små barns tecken- och meningsskapande i förskola Multimodalt görande och teknologi

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication, Jönköping University

  Författare :Sara Hvit Lindstrand; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young preschoolers; meaning making; literacy; multimodality; preschool; technology;

  Sammanfattning : This thesis explores how activities that young children are engaged in within the preschool environment, can be understood in terms of early language and literacy processes. The overall aim is to construct knowledge about young children’s spontaneous sign processes as well as meaning making and early literacy processes in preschool. LÄS MER

 5. 5. Att spåra tecken på lärande. Mediereception som pedagogisk form och multimodalt meningsskapande över tid

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Marie Leijon; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärarutbildning; designteori; mediereception; medieproduktion; lärarstudenter; interaktion; tecken på lärande; multimodal; meningsskapande; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna studie handlar om mediereception som pedagogisk form och meningsskapande över tid. Jag är intresserad av att förstå komplexitet i meningsskapande processer som utgår från medieproduktioner. LÄS MER