Sökning: "riskfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 217 avhandlingar innehållade ordet riskfaktorer.

 1. 1. Tillväxt- och riskfaktorer starten av ett miljardföretag: en studie av snabbväxande, högteknologiska, exportinriktade, mindre industriföretag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Leif Rylander; [1992]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för malnutrition vid esofaguscancerkirurgi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

  Författare :Lena Martin; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Malnutrition; neoplasm; body mass index; weight loss; surgery;

  Sammanfattning : Background: For those suffering from oesophageal cancer the food related situation is changed for all time to come. Dysphagia, pain while eating and weight reduction are the most common symptoms of oesophageal cancer. Unintentional prediagnostic weight loss affects nearly 80 % of the patients. LÄS MER

 3. 3. Lyckas mot alla odds : Protektiva faktorer i upphörandeprocessen vid brottslig verksamhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen

  Författare :Birgitta Rydén-Lodi; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kriminell karriär; upphörande med brott; protektiva faktorer; riskfaktorer; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to investigate the criminal career, focusing on factors of importance for quitting an ongoing severe criminal career. First a pilot study was performed on 15 young male criminals, for which an interview guide concerning life situation and background characteristics was applied and revised for further developing into a questionnaire (Study I). LÄS MER

 4. 4. Fetma och övervikt i barndomen - tidig identifiering av riskfaktorer

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Josefine Roswall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; childhood obesity; early riskfactors; waist circumference; gut microbiota;

  Sammanfattning : Background: The incidence of childhood obesity is increasing. Many children become obese during preschool years and stay obese, with lifelong health consequences, such as impaired insulin sensitivity. There is growing evidence that factors during intrauterine life and infancy influence the risk of developing obesity. LÄS MER

 5. 5. Risk factors for development of neurocognitive disorders

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Anna-Märta Gustavsson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vascular risk factors; dementia; Alzheimer’s disease; ß-amyloid; white matter hyperintensities; cerebral small vessel disease;

  Sammanfattning : Vascular risk factors are believed to be involved in dementia development by increasing risk of the most common dementia types, Alzheimer’s disease (AD) and vascular dementia. The aim of this thesis was to study if risk factors affect key brain pathology directly, by using biomarkers for dementia in preclinical stages, and to assess previous findings in a large population-based setting. LÄS MER