Kabelvision Kiruna : försök med ett annorlunda medium i närsamhället : sammanfattning och analys av resultaten från första försöksperioden

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.