Sökning: "Lars-Erik Wolvén"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lars-Erik Wolvén.

  1. 1. Kabelvision Kiruna : försök med ett annorlunda medium i närsamhället : sammanfattning och analys av resultaten från första försöksperioden

    Detta är en avhandling från Umeå : Univ

    Författare :Lars-Erik Wolvén; Mittuniversitetet.; [1976]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kabelvision; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi;

    Sammanfattning : .... LÄS MER