Sökning: "gåvan"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet gåvan.

 1. 1. På spaning efter en svensk modell Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909

  Detta är en avhandling från Enebyberg : Berg Bild Rum och Färg Förlag

  Författare :Jan O. Berg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Swedish model; paternalism; employer organisation; freedom of work; freedom to organize; strike; lockout; strike-breaker; loyal worker; the gift; den svenska modellen; patriarkalism; paternalism; arbetsgivarorganisation; arbetets frihet; föreningsfrihet; strejk; lockout; strejkbrytare; arbetsvillig; gåvan; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The period saw the founding of the first Swedish employers´ associations as a reaction to the preceding decades´ growth of industrial trade unions. Conflicting ideas fought about supremacy. LÄS MER

 2. 2. Gåvan i Gnosjö – Företagares relationer i ett industriellt distrikt

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Glenn Sjöstrand; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; Sociologi; Industrial district; economic sociology; new sociological institutionalism; gift-economy; flexibility; coordination; social capital; social control; norms of exchange.;

  Sammanfattning : In the growing body of research on industrial districts, focus is usually on trying to explain the economic outcomes of the configuration of formal and informal economic and social organisations specific to these districts. A general way to explain the outcomes is by referring to the “culture” in which economic and social exchanges take place without specifying what culture means and what it is in culture that affects the economic outcomes. LÄS MER

 3. 3. Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omkring 5 300 år sedan

  Detta är en avhandling från Liber

  Författare :Kristina Jennbert; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; utbyte; innovation; neolitisering; tradition; ertböllekultur; Mauss; odling; trattbägarkultur; djurhållning; reciprocitet; gåva;

  Sammanfattning : The main issues discussed in this dissertation are the questions how and why farming and animal husbandry were introduced in southern Scandinavia. The Löddesborg site by the Öresund coast supplied most of the basic materials used in the analysis. LÄS MER

 4. 4. Diagnosing burn-out: An Anthropological Study of a Social Concept in Sweden

  Detta är en avhandling från Social Anthropology

  Författare :Torbjörn Friberg; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagssociologi; Arbetslivssociologi; sociology of enterprise; Sociology of labour; Sociologi; Sociology; Unhappy person; Transient phenomenon; Anthropology at home; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om skapandet, användningen och avfärdandet av ett socialt begrepp ? utbrändhet. Avhandlingen är ett försök att förklara den komplexa interaktionen mellan individers handlande och deras sociala miljö samt hur detta producerar ett transient fenomen ? utbrändhetsdiagnosen (en ny olycklig människotyp). LÄS MER