Sökning: "föreningsfrihet"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet föreningsfrihet.

 1. 1. På spaning efter en svensk modell Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909

  Detta är en avhandling från Enebyberg : Berg Bild Rum och Färg Förlag

  Författare :Jan O. Berg; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Swedish model; paternalism; employer organisation; freedom of work; freedom to organize; strike; lockout; strike-breaker; loyal worker; the gift; den svenska modellen; patriarkalism; paternalism; arbetsgivarorganisation; arbetets frihet; föreningsfrihet; strejk; lockout; strejkbrytare; arbetsvillig; gåvan; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The period saw the founding of the first Swedish employers´ associations as a reaction to the preceding decades´ growth of industrial trade unions. Conflicting ideas fought about supremacy. LÄS MER

 2. 2. Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Petra Herzfeld Olsson; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; allmän rättslära; Jurisprudence;

  Sammanfattning :  The aim of this study is to investigate some particular aspects of one of the human rights: the workers’ freedom of association.The workers’ freedom of association is protected in many international conventions adopted by the UN, the ILO and the Council of Europe. LÄS MER