Sökning: "Högskolan I Jönköping."

Visar resultat 1 - 5 av 421 avhandlingar innehållade orden Högskolan I Jönköping..

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies : A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce

  Författare :Pernilla Rendahl; Björn Westberg; Christina Moëll; Ole Gjems-Onstad; Högskolan i Jönköping; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Consumption taxes such as a value added tax (VAT) or a goods and services tax (GST) is an important revenue source for several countries, not least within the European Union (EU) which has had a harmonized VAT since the end of the 1960s. The intention of consumption taxation is to tax expenditures made by persons for their private purposes, i.e. LÄS MER

 3. 3. Inflytande i vardagslivet : närstudie av tre utvecklingsstörda personers inflytande i sitt vardagsliv

  Författare :Sven Jarhag; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetarpressen i Göteborg : En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965

  Författare :Lars-Åke Engblom; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande : Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen

  Författare :Anja Thorsten; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Story writing; writing instruction; creative writing; Variation Theory; Learning Study; primary school; berättelseskrivande; skrivundervisning; kreativt skrivande; variationsteorin; learning study; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of the study at hand is to generate knowledge about what pupils aged nine to ten years old need to discern in order to develop the ability to write stories with a well-developed, exciting and coherent plot, and how teaching can make it possible for the pupils to develop this ability. The theoretical framework has been Variation Theory. LÄS MER