Sökning: "Göteborg University."

Visar resultat 1 - 5 av 605 avhandlingar innehållade orden Göteborg University..

 1. 1. Det lokala möter världen. Kulturpolitiskt förändringsarbete i 1990-talets Göteborg : The Local Meets the World: Cultural Policy (Re)construction in the City of Göteborg during the 1990s

  Författare :Jenny Johannisson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cultural policy; cultural policy rationale; discourse; globalization; Göteborg; instrumentality; model of governance; neo-pragmatism; policymaking; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis aims at producing knowledge about a cultural policy (re)construction process in the City of Göteborg, Sweden. Cultural policy is understood as public interventions in the cultural field, with the term public referring mainly to the democratic political-administrative organisation. LÄS MER

 2. 2. Dis(re)membering Spaces: Swedish Modernism in Law Courts Controversy

  Författare :Michael Landzelius; University of Gothenburg; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; Asplund; Göteborg.; Law and space; Preservation; Sweden; Mass media and architecture; Modernity; Mass media and architecture; Law and space; Modernity; Preservation; Asplund; Sweden; Göteborg.;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the public controversy, as reflected in newspaper coverage, over the 1936 Law Courts Annex in Göteborg, Sweden. The controversy is conceived as a tension-filled, multi-layered conjuncture of urban rivalry within the nation-state. LÄS MER

 3. 3. Arbetarpressen i Göteborg : En studie av arbetarpressens förutsättningar, arbetarrörelsens presspolitik och tidningskonkurrensen i Göteborg 1890-1965

  Författare :Lars-Åke Engblom; Jönköping University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Handel och Bacchus eller Händel och Bach?" Det borgerliga musiklivet och dess orkesterbildningar i köpmannastaden Göteborg under andra hälften av 1800-talet

  Författare :Anders Carlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Göteborg; 1800-talet; borgerligt musikliv; salongskultur; orkesterbildning; offentlighetsbildning; representativ offentlighet; borgerlig offentlighet; professionalisering av musiklivet; demokratisering av musiklivet; klassisk konsert; Joseph Czapek; Bedrich Smetana; Andreas Hallén;

  Sammanfattning : Avhandlingen beskriver musiklivet i Göteborg under andra hälften av 1800-talet, såväl det privata som det offentliga. Fokus är på professionella orkesterbildningar från Joseph Czapeks orkester under 1850-talet fram tills dess att Göteborg orkesterförening bildas 1905 och däremellan i synnerhet Göteborg orkester (1862–66) och Göteborgs musikförening (1872–78). LÄS MER

 5. 5. I faderns ställe. Genus, ekonomisk förändring och den svenska förmyndarinstitutionen ca 1700-1860

  Författare :Ann Ighe; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; gender; guardianship; coming of age; property rights; legal change; legal history; legal status; credit relations; embeddedness; Göteborg; orphans; unmarried women; widows; citizenship; institutional change; 18th century; 19th century; patriarchal relations; economic history;

  Sammanfattning : In Sweden, a highly gender-specific construction of legal majo¬rity, coming of age and guardianship over children and minors was part of the pre-industrial order and it’s ar-rangements of pro¬perty rights. This thesis is a study of a gender specific legal sys¬tem and it’s interaction with economic change. LÄS MER