Sökning: "Patočka"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Patočka.

 1. 1. Vara - Framträdande - Värld : Fenomenets negativitet hos Martin Heidegger, Jan Patočka och Eugen Fink

  Författare :Krystof Kasprzak; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Susanna Lindberg; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities; Fink; Heidegger; Patočka; phenomenology; phenomenon; appearing; appearance; existence; movement; orgiasm; the sublime; sleep; Humaniora; Fink; Heidegger; Patočka; fenomenologi; fenomen; framträdande; sken; existens; rörelse; orgiasm; det sublima; sömn; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The present investigation discusses the phenomenological concept of the phenomenon through an interpretation of the meaning of the negativity of the phenomenon in the philosophical works of Martin Heidegger, Jan Patočka and Eugen Fink. This negativity is thematised in terms of a loss and a privation that leads to a description of the appearing of the phenomenon as a sublime event, which exposes existence to an absence of meaning. LÄS MER

 2. 2. Politikens omskakning : Negativitet, samexistens och frihet i Jan Patočkas tänkande

  Författare :Gustav Strandberg; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Fredrika Spindler; Thomas Schwarz Wentzer; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Phenomenology; Politics; Disorientation; Groundlessness; Coexistence; Freedom; Negativity; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The present investigation analyses the political thought of the Czech philosopher Jan Patočka. It focuses on the question of how we are to understand political life: what are its distinguishing features and how we are to circumscribe it conceptually. LÄS MER