Sökning: "Explorative interpretative studies"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Explorative interpretative studies.

 1. 1. Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa : genusmedveten hälsofrämjande intervention

  Författare :Maria Strömbäck; Maria Wiklund; Eva-Britt Malmgren-Olsson; Ellinor Salander Renberg; Gunvor Gard; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mental health; stress-related health; young women; femininity; physiotherapy; psychosomatics; psychiatry; gender theory; phenomenology; corporeality; embodiment; empowerment; intervention; sjukgymnastik; Physiotherapy; Psychiatry; psykiatri; gender studies; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Mental health problems among young people, girls and young women in particular, are a serious public health problem. Gendered patterns of mental illness are seen in conjunction with stress-related problems such as anxiety, depression, and psychosomatic complaints. LÄS MER

 2. 2. On the structure and contents of occupational therapist paradigms : empirical studies of occupational therapy students' and occupational therapists' views on occupational therapy

  Författare :Anita Björklund; Högskolan i Jönköping; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Empiriska studier; paradigm; vetenskapsteori; Occupational therapy; Arbetsterapi; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Explorative interpretative studies; field of action view; Törnebohm s concept of paradigm; world view;

  Sammanfattning : The ambition of this thesis is to contribute, from a paradigm theoretical frame of reference, to the development of occupational therapy knowledge in Sweden. The specified thesis aim was to identify and characterize occupational therapy students´ and occupational therapists´ perceptions of occupational therapy, especially regarding world view and field of action view in Törnebohm´s sense. LÄS MER

 3. 3. Tänkande bakom val och användning av livsmedel : faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor

  Författare :Eva Svederberg; Pedagogik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; health education; food and nutrition; blue collar workers; immigrants; contextual analysis; Sweden; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; health education; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet fokuserar tänkande och handlande i förhållande till livsmedel som pedagogiska förutsättningar för förståelse av kostbudskap och näringsrekommendationer. Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur tidigare erfarenheter framträder i människors tänkande och handlande i förhållande till deras val och användning av fettrika resp. LÄS MER

 4. 4. Life Strategies, Work and Health in People with Usher Syndrome

  Författare :Mattias Ehn; Claes Möller; Agneta Anderzén Carlsson; Kerstin Möller; Berth Danermark; Moa Wahlqvist; Lene Martin; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Deafblindnesss; health; life strategies; lived experience; Usher syndrome; work;

  Sammanfattning : Introduction: People with Usher syndrome (USH) have an inherited disorder causing congenital deafness or hearing loss combined with progressive vision loss and, in some cases, balance problems. Previous research has shown that people with USH have poor physical and psychological health. LÄS MER

 5. 5. Ideas of cure related to psychotherapy outcome : Young adults in psychoanalytic psychotherapy

  Författare :Björn Philips; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Background: Ideas of cure within the psychoanalytical movement have mainly focused on 'insight' or 'interpersonal relationship'. Patients' ideas of curative factors during and after therapy have been studied previously, as well as their expectancies and preferences prior to treatment. LÄS MER