Sökning: "blue collar workers"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden blue collar workers.

 1. 1. Tänkande bakom val och användning av livsmedel : faktorer som medverkar till eller utgör hinder för förändring av matvanor

  Författare :Eva Svederberg; Pedagogik; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; health education; food and nutrition; blue collar workers; immigrants; contextual analysis; Sweden; Education; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; health education; Pedagogy and didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet fokuserar tänkande och handlande i förhållande till livsmedel som pedagogiska förutsättningar för förståelse av kostbudskap och näringsrekommendationer. Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur tidigare erfarenheter framträder i människors tänkande och handlande i förhållande till deras val och användning av fettrika resp. LÄS MER

 2. 2. Vi som stannade på Volvo. En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner

  Författare :Björn Ohlsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; arbetsliv; äldre arbetare; åldrande befolkning; arbetarkultur; industriarbete; Volvo; klasstillhörighet; pensionsålder; arbetets mening; inflytande och normer på arbetsplatsen;

  Sammanfattning : (We Who Stayed at Volvo – An Ethnological Study of Senior Automobile-Industry Blue-Collar Workers’ Working-Lives and Future Plans) The starting points for this doctoral thesis are two much discussed issues in Sweden: the consequences of the demographic development with an ageing population and the changes that have taken place in the working life in Sweden as a result of, or in response to, the so called globalisation. The most often suggested solution to the challenge of the growth of an ageing population is that people will have to remain in employment higher up in the ages than at present. LÄS MER

 3. 3. Shift work and coronary heart disease

  Författare :Anders Knutsson; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; CHD; Public health medicine research areas; Folkhälsomedicinska forskningsområden;

  Sammanfattning : Previous research on the medical consequences of shift work has mainly been concerned with sleep disorders and gastrointestinal disturbances. Cardiovascular disease has not been clearly implicated. LÄS MER

 4. 4. Facklig organisering i tolv länder

  Författare :Anders Kjellberg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; department of sociology; sociology; industrial relations; facklig organisering; makt; a-kassa; organisationsgrad; sociologiska institutionen; arbetsplatsorganisation; facklig styrka; sociologi; arbetarrörelse; arbetsmarknad; fackföreningar; fackklubb; partsrelationer; verkstadsklubb; arbetsliv; arbetsgivarorganisationer;

  Sammanfattning : This dissertation is about the development of power relations in the labour market, with special reference to Sweden under Social Democratic rule 1932-1976. The rate of unionisation and coverage of union workplace organisations are used as indicators of union strength. LÄS MER

 5. 5. Just-in-Time : Hur industriella rationaliseringsstrategier formar arbetsdelning och kompetens

  Författare :Ann-Katrin Bäcklund; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Competence; post-fordism; just-in-time; division of labour; flexible production; skills;

  Sammanfattning : The emergence of new modes of production, referred to as flexible specialization, post-Fordism or neo-Fordism, has played an important and controversial role in the debate among economic geographers and industrial sociologists. In the discussion assumptions have been made about a process of up-skilling of the work force. LÄS MER