Sökning: "Eva Wittbom"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Eva Wittbom.

 1. 1. Att spränga normer : om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering

  Författare :Eva Wittbom; Kaj Sköldberg; Lillemor Westerberg; Ulla Eriksson-Zetterquist; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; management by objectives; gender perspective; gender mainstreaming; institutional theory; loose coupling; translation; interpretive approach; case study; central government; public transport sector; ekonomistyrning; målstyrning; genusperspektiv; jämställdhetsintegrering; genusintegrering; institutionell teori; lösa kopplingar; översättning; tolkande ansats; fallstudie; statlig styrning; offentlig transportsektor; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : How do management control systems function when under pressure to mainstream gender equality into a core business? This question is being discussed with an interpretive approach from both the institutional and the gender perspective. Empirical evidence stems from two longitudinal case studies within the Swedish public sector where management by objectives (MBO) is the current model for governmental control. LÄS MER

 2. 2. Att anordna styrning : tillblivelse av en mångfald av styrteknologier

  Författare :Kim Eriksson; Eva Wittbom; Fredrik Svärdsten Nymans; Maria Mårtensson; Emma Ek Österberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; Management control technologies; Changing management control; Multiplicity; Assemblage; Public sector; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : During the last couple of decades, management control studies have taken an increased interest in the multiplicity of management controls. Broadly speaking, research has focused on the consequences of management controls. However, research has rarely examined how a multiplicity of management controls comes to exist. LÄS MER

 3. 3. Styrning och samhällsvärde : en studie med exempel från museivärlden

  Författare :Kerstin Thomson; Maria Mårtensson Hansson; Eva Wittbom; Rolf Solli; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; public value; public value creation; New Public Management; Public Value Management; museum management; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In light of growing criticism towards New Public Management and its effects, interest has been directed at alternative management control concepts in the public sector. Whether Public Value Management is an alternative, possibly even a new paradigm, is being discussed on the research front. LÄS MER