Sökning: "Eva Wittbom"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Eva Wittbom.

 1. 1. Att spränga normer om målstyrningsprocesser för jämställdhetsintegrering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Wittbom; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control; management by objectives; gender perspective; gender mainstreaming; institutional theory; loose coupling; translation; interpretive approach; case study; central government; public transport sector; ekonomistyrning; målstyrning; genusperspektiv; jämställdhetsintegrering; genusintegrering; institutionell teori; lösa kopplingar; översättning; tolkande ansats; fallstudie; statlig styrning; offentlig transportsektor; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : How do management control systems function when under pressure to mainstream gender equality into a core business? This question is being discussed with an interpretive approach from both the institutional and the gender perspective. Empirical evidence stems from two longitudinal case studies within the Swedish public sector where management by objectives (MBO) is the current model for governmental control. LÄS MER

 2. 2. Styrning och samhällsvärde en studie med exempel från museivärlden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Kerstin Thomson; Maria Mårtensson Hansson; Eva Wittbom; Rolf Solli; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; public value; public value creation; New Public Management; Public Value Management; museum management; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In light of growing criticism towards New Public Management and its effects, interest has been directed at alternative management control concepts in the public sector. Whether Public Value Management is an alternative, possibly even a new paradigm, is being discussed on the research front. LÄS MER