Sökning: "Maria Mårtensson Hansson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maria Mårtensson Hansson.

 1. 1. Företagsekonomistudentens studieval. : Mannen, individualisten och altruisten

  Författare :Eva Lindell; Peter Dobers; Maria Mårtensson Hansson; Linda Höglund; Carin Holmquist; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; industriell ekonomi och organisation; Industrial Economics and Organisations;

  Sammanfattning : Business administration is one of Sweden's largest educational subjects, even so we know little about who applies to these study programs and why they do it. Through language we build representations of reality and through language this reality gets meaning. LÄS MER

 2. 2. Styrning och samhällsvärde : en studie med exempel från museivärlden

  Författare :Kerstin Thomson; Maria Mårtensson Hansson; Eva Wittbom; Rolf Solli; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; management control; public value; public value creation; New Public Management; Public Value Management; museum management; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : In light of growing criticism towards New Public Management and its effects, interest has been directed at alternative management control concepts in the public sector. Whether Public Value Management is an alternative, possibly even a new paradigm, is being discussed on the research front. LÄS MER