Sökning: "synergy"

Visar resultat 1 - 5 av 172 avhandlingar innehållade ordet synergy.

 1. 1. Suppliers in mergers and acquisitions : a study of relationship changes and synergy realisation

  Författare :Johan Holtström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :suppliers; mergers; acquisitions; synergy; relationship changes; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Mergers and Acquisitions seem to be a relatively frequent phenomenon in business life. Even though the number of mergers and acquisitions may seem low, these companies have important relationships with their customers and suppliers, meaning that the number of companies potentially affected by a merger or an acquisition will be many. LÄS MER

 2. 2. Synergi? : En studie av några industriföretag

  Författare :Johan Holtström; Helén Anderson; Per-Olof Brehmer; Sören Kock; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Synergy; merger; acquisition; integration; business relationship; business network; supplier; customer; Synergi; fusion; förvärv; integration; affärsrelation; affärsnätverk; leverantör; kund; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : Synergi är viktigt i samband med fusioner och förvärv. Utgångspunkten är att synergi, i både teori och praktik, används för att skapa olika typer av mervärden. Fusioner och förvärv är frekvent förekommande i företagande och det är många olika aktörer som berörs av sådana förändringar, t.ex. LÄS MER

 3. 3. On the Synergies Between an Electronic Waybill and Intelligent Transport Systems Services

  Författare :Shoaib Bakhtyar; Blekinge Tekniska Högskola; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Waybill; e-Waybill; e-Freight; Intelligent Transport Systems; Services; Synergy;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis is to investigate potential synergies between an electronic waybill (e-Waybill) and other Intelligent Transport System (ITS) services. An e-Waybill service, as presented in this thesis, should be able to perform the functions of a paper waybill (which is an important transport document and contains essential information about a consignment) and it should contain at least the information specified in a paper waybill. LÄS MER

 4. 4. Fungal cellulases: Study of hydrolytic properties of endoglucanases from Trichoderma reesei and Humicola insolens

  Författare :Johan Karlsson; Biokemi och Strukturbiologi; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Humicola insolens; Trichoderma reesei; endoglucanases; cellulose hydrolysis; carboxymethyl cellulose; synergy; Biochemistry; Biokemi; Metabolism; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : Cellulose is one of the most abundant biopolymers on earth. Several organisms degrade cellulose, one of the most studied is the fungus Trichoderma reesei which produces seven genetically different cellulases. LÄS MER

 5. 5. Perception and control of upper limb movement: Insights gained by analysis of sensory and motor variability

  Författare :Dmitry Domkin; Mats Djupsjöbacka; John Jeka; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; proprioception; kinaesthesia; position sense; movement sense; position-matching; velocity-discrimination; correlation; uncontrolled manifold; variability; synergy; upper limb; motor control; Medicin; Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : Chronic neck-shoulder pain is associated with impairments of proprioception and motor control. Thus, assessment of proprioceptive and motor function may be powerful tools both for research and clinical practice. LÄS MER