Sökning: "Åsa Kneck"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Åsa Kneck.

 1. 1. Learning to live with diabetes : as experiencing an expanding life world

  Författare :Åsa Kneck; Birgitta Klang; Ingegerd Fagerberg; Regina Wredling; Karolinska institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Illness experience; Transition; Learning; Diabetes mellitus; Life world; Phenonenological hermeneutic; Lived body; Patient perspective; Illness and disease; Chronic illness; Lived experience; illness experience;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic illness, such as diabetes, results in a transition process involving a variety of changes in both bodily function and conditions for living, and requiring broad knowledge and understanding in order to meet new demands. The outcomes of a healthy transition are described as well-being and mastery, in contrast to vulnerability and dependency. LÄS MER

 2. 2. Living with diabetes : a lifelong learning process

  Författare :Åsa Kneck; Ingegerd Fagerberg; Berit Lundman; Lars E. Eriksson; Inger Holmström; vårdvetenskap och samhälle Institutionen för neurobiologi Karolinska institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Diabetes; Lifelong illness; Learning process; Transition; Self-management; Triggers; Lifeworld; diabetes;

  Sammanfattning : Living with diabetes, as a lifelong illness, is interlaced with learning and to face continual changes. However, the role of time in this learning process is not yet well understood. The overall aim of the thesis was to gain a deepened understanding of learning to live with diabetes for those recently diagnosed and over a three year period. LÄS MER

 3. 3. A Nordic sport social work in the context of refugee reception

  Författare :Tony Blomqvist Mickelsson; Jani Turunen; Hanna Bertilsdotter-Rosqvist; Noora Ronkainen; Åsa Kneck; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ukraine; migration; sports; social work; Ukraina; migration; idrott; socialt arbete; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Idrotten antas gynna positiva utfall, såsom god hälsa, utökat socialt nätverk med mera, och har alltmer kommit att ta plats som en aktör som adresserar sociala frågor. Den här avhandlingen, som består av sex publicerade artiklar, undersöker de förutsättningar som krävs för att svenska idrottsföreningar ska kunna inkludera underrepresenterade grupper, såsom människor med migrantbakgrund. LÄS MER