Sökning: "Vincent Guedj"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Vincent Guedj.

  1. 1. On the approximation of positive, closed (1.1)-currents by analytic varieties

    Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

    Författare :Vincent Guedj; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER