Asynchronous direct-sequence code-division multiple access systems : low complexity data detection and robust detectors

Författare: Thomas Östman; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.