Sökning: "polishing"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet polishing.

 1. 1. Characterisation of Functional Pressing Die Surfaces

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Johan C Berglund; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; functional correlation; functional surface; functional filtration; pressing die; multi-scale analysis; characterisation; finish milling; texture anisotropy; polishing; surface topography;

  Sammanfattning : The manufacture of dies and moulds is a critical aspect of many production systems since the manufacturing and try-out of new dies and moulds often is essential in determining the lead-time and quality of a new production system. In the automotive industry, many new car models are introduced each year and for each of these models, a new set of pressing dies has to be designed and manufactured. LÄS MER

 2. 2. Methods for Characterisation of Pressing Die Surfaces

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Johan C Berglund; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; finish milling; scale-sensitive fractal analysis; surface characterisation; polishing; functional correlation; : pressing dies; functional filtration; surface roughness; functional surface;

  Sammanfattning : Design and manufacture of dies and moulds is a critical aspect of many production systems since the manufacturing and try-out of new dies and moulds often is essential in determining the lead-time and quality of a new production system. In the automotive industry, many new car models are introduced each year and for each of these models, a new set of pressing dies has to be designed and manufactured. LÄS MER

 3. 3. Sheet metal trimming dies – characterisation methods of geometry and surface topography and the influence on wear

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Per Jonsson; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; finish milling; wear measurement; functional surface; trimming dies; scale-sensitive fractal analysis; surface roughness; polishing; surface characterisation; high strength steel; tool wear;

  Sammanfattning : In recent years, the life cycle of car models has decreased from 7 to 5 years and the volume sizes are becoming shorter in the automotive industry. The increasing number of car models introduced to the market means that a fewer number of parts must pay the costs for the tool/die design and manufacturing. LÄS MER

 4. 4. Styckares arbete knivskarpt om hållbarhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kjerstin Vogel; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS; Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS;

  Sammanfattning : Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Studies of surface treatments of stainless steel for improved corrosion resistance

  Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

  Författare :Daniel Wallinder; KTH.; [2001]
  Nyckelord :stainless steel; iron; chromium; passivity; passive film; pickling; polishing; passivation; bright-annealing; XPS; SIMS; EIS; potentiostatic polarization; potentiodynamic polarization; aqueous corrosion; localized corrosion; atmospheric corrosion; hi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER