Sökning: "Archbishop Erling Eidem"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Archbishop Erling Eidem.

 1. 1. Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig : En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Brodd; Lars M. Andersson; Mattias Martinsson; Heinrich Holze; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop Erling Eidem; the German Church Struggle; World War II; Ecumenical organisation; Personalism; Activism; Ekklesiology; the Doctrine of the two Regiments; bishop George Bell; the Swedish Vicar in Berlin; Birger Forell; the common Guilt; Peace and Reconciliation; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This Study is concentrated on the Swedish Archbishop Erling Eidem during the German Church Struggle and the Second World War. Sweden was a neutral Country and Eidem did not want to do something that wasn’t congenial with the Swedish State. He has been criticized for being a by-stander when he was expected to be an activist. LÄS MER

 2. 2. Svenska kyrkans primas : Ärkebiskopsämbetet i förändring 1914–1990

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Klas Hansson; Oloph Bexell; Kjell O. Lejon; Gustav Björkstrand; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archbishop; primate; episcopacy; bishop; bishops’ conference; apostolic succession; ecumenism; pastoral letter; Ember Days message; church leadership; democracy; Church of Sweden; Church Synod; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström.; Ärkebiskop; primat; biskop; biskopsämbete; biskopsmöte; apostolisk succession; ekumenik; herdabrev; böndag; kyrkoledarskap; demokrati; Svenska kyrkan; Nathan Söderblom; Erling Eidem; Yngve Brilioth; Gunnar Hultgren; Ruben Josefson; Olof Sundby; Bertil Werkström; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : When Nathan Söderblom became archbishop in 1914 he substantially altered and extended the office of archbishop. This study deals with how and why the office of archbishop has changed from Söderblom’s incumbency down to the introduction of an assistant bishop in the archdiocese in 1990. LÄS MER