Sökning: "energiprestanda"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade ordet energiprestanda.

 1. 1. Performance in the Swedish Building Code : An Inquiry into the Consequences for Architectural Design of the Formulation and Assessment of Performance Requirements

  Författare :Marja Lundgren; Timothy Anstey; Fredrik Nilsson; Meike Schalk; Anne Beim; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural technology; performance-based regulation; performance requirement; energy performance; daylight metrics; tectonics; architectural representation; repertoire; context-dependent knowledge; Arkitektur; funktionskrav; energiprestanda; dagsljusfaktor; tektonik; repertoar; arkitekturteknik; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : This thesis investigates performance-based regulation in Sweden and its consequences for architectural design. In the last 50 years, there has been a transition from prescriptive to performance-based regulation, propelled by the drive to further innovation, productivity and competitiveness by expressing the functions expected of the buildings as performances. LÄS MER

 2. 2. Modellbaserad styrning av värmesystem baserat på prognostiserat väder - En jämförelse med andra reglerstrategier

  Författare :Daniel Olsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; energiprestanda; framledningskurva; radiatorsystem; väderprognosstyrning; värmeenergi; ekvivalent temperatur; reglerstrategi;

  Sammanfattning : Sedan konceptet med lokal väderprognosstyrning av byggnaders värmesystem utvecklades och introducerades av SMHI i slutet på 80-talet har det blivit allt mer vanligt förekommande och är idag installerat i byggnader med sammanlagt mer än 10 miljoner m2 uppvärmd golvarea. Tekniken har hittills framförallt fått fotfäste i svenska flerbostadshus och av de som tillhandahåller tjänsten uppges ofta att konceptet normalt sett reducerar värmeenergianvändningen med 10 - 15 % för ett vanligt flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Energy renovation of multi-family buildings in Sweden : An evaluation of life cycle costs, indoor environment and primary energy use, and a comparison with constructing a new building

  Författare :Lina La Fleur; Bahram Moshfegh; Patrik Rohdin; Andreas Koch; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Residential buildings account for 27% of the final energy use in the European Union. In cold climates, space heating represents the largest proportion of the energy demand in residential buildings. By implementing energy efficiency measures (EEMs) in existing buildings, energy use can be significantly reduced. LÄS MER

 4. 4. Energy efficient and economic renovation of residential buildings with low-temperature heating and air heat recovery

  Författare :Marcus Gustafsson; Sture Holmberg; Chris Bales; Jonn Are Myhren; Rahmatollah Khodabandeh; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology; iNSPiRE; iNSPiRE;

  Sammanfattning : With the building sector accounting for around 40% of the total energy consumption in the EU, energy efficiency in buildings is and continues to be an important issue. Great progress has been made in reducing the energy consumption in new buildings, but the large stock of existing buildings with poor energy performance is probably an even more crucial area of focus. LÄS MER

 5. 5. Green Buildings : Exploring performance and thresholds

  Författare :Magnus Bonde; Svante Mandell; Partick McAllister; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Green Buildings; Energy-Efficient Buildings; EPC; Indoor Environment Quality IEQ ; Real Options Analyses ROA ; Real-Estate Economics; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : The overall aim of this research project is to study green/energy-efficient real estate from an economic perspective. The thesis summarizes the results from five different studies with a connection to green/energy-efficient real estate. LÄS MER