Sökning: "Lars M. Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Lars M. Andersson.

 1. 1. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Författare :Martin Estvall; Lars Olsson; Lars M Andersson; Håkan Blomqvist; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER

 2. 2. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Författare :Lars M Andersson; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Jewishness ; Swedishness ; modernisation; nationalism; construction; anti-Semitism; The Jew ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : In this dissertation it is argued that anti- Semitism was self evident in Sweden at the turn of the century 1900. Through an analysis of the comic press, which was a crucial element in mass culture and political life, the author tries to demonstrate how the everyday version of a national Swedish identity was constructed in opposition to 'The Jew'. LÄS MER

 3. 3. "I wanted to know how this deed was done" : Raul Hilberg, the Holocaust and History

  Författare :Olof Bortz; Pär Frohnert; Lars M Andersson; Tim Cole; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Raul Hilberg; Holocaust historiography; political science; American intellectual history; Jewish history; historia; History;

  Sammanfattning : Raul Hilberg was a pioneer of Holocaust studies and for many decades the Holocaust scholar par excellence. He embarked upon the study of the Nazi genocide after the war, and established the understanding of the Holocaust as a bureaucratically administered “destruction process,” carried out by men who were not different from the German population in general. LÄS MER

 4. 4. Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig : En studie i förhållningssättet till Tyskland under andra världskriget med beaktande av de svensk-engelska kyrkorelationerna 1933–1945 belyst genom tre utrikesdepartement

  Författare :Birgitta Brodd; Lars M. Andersson; Mattias Martinsson; Heinrich Holze; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Archbishop Erling Eidem; the German Church Struggle; World War II; Ecumenical organisation; Personalism; Activism; Ekklesiology; the Doctrine of the two Regiments; bishop George Bell; the Swedish Vicar in Berlin; Birger Forell; the common Guilt; Peace and Reconciliation; Church History; Kyrkohistoria;

  Sammanfattning : This Study is concentrated on the Swedish Archbishop Erling Eidem during the German Church Struggle and the Second World War. Sweden was a neutral Country and Eidem did not want to do something that wasn’t congenial with the Swedish State. He has been criticized for being a by-stander when he was expected to be an activist. LÄS MER

 5. 5. Nationens styvbarn : Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-1940

  Författare :Per Hammarström; Torkel Jansson; Lars M Andersson; Laura Kolbe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; Historia; Judar; Historia; 1800-talet; 1900-talet; Sverige; Norrland; Sundsvall; Sverige; Nationalism; Nationell identitet; Minoriteter; Antisemitism; Sverige; Samhällsintegration; Socialhistoria; Lokalhistoria; historia; History; Sverige 1870-1940; judarnas historia; judisk emancipation; nationalism; nationell identitet; minoritet; integration; assimilation; antisemitism; lokalsamhälle; gårdfarihandel; medborgarskap; borgerlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken ekonomisk och social ställning den judiska minoriteten intog i det svenska samhället under perioden 1870 till 1940. Tidigare forskning har riktat stor uppmärksamhet mot rättsliga och politiska aspekter av den svenska judenhetens historia, mer sällan mot judarna och samhället i en bredare bemärkelse. LÄS MER